ადრიტურა

ადრიტურა – 1) საქონლის გაგზავნისას ადრიტურანიშნავს, რომ საქონელი იგზავნება პირდაპირ დანიშნულების ადგილას. 2) სათამასუქო ოპერაციებში ნიშნავს, რომ ვადაგადასული ან გაპროტესტებული თამასუქი გასანაღდებლად წარედგინება უშუალოდ თამასუქის გამცემ, ან მასზე თავდების მქონე პირს.    ლალი დათეშიძე, არჩილ შენგელია. სამედიცინო  ენციკლოპედიური განმარტებითი ლექსიკონი. მოხმობილია საიტიდან www.medgeo.net

ბმები: 1. კორპორაციული ტიპური დოკუმენტები; 2. ორგანიზაციების იურიდიული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება; 3. დისტანციური იურიდიული კონსულტაციები; 4. ბიზნეს გეგმების მომზადება; 5. მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)