ავტომატიზაციის სისტემების ფირმების საბუღალტრო, საგადასახადო, აუდიტორული და იურიდიული მომსახურებები

1. მეწარმეთა მომსახურებები ერთი სარკმლის პრინციპით 

მეწარმეებს, საწარმოებს მრავალი სახის მომსახურება ჭირდებათ. მაგალითად: მარკეტინგული მომსახურებები;  გაყიდვებში მხარდაჭერა; ბიზნეს-გეგმების მომზადება; ბუღალტრული მომსახურება; აუდიტორული მომსახურება; საგადასახადო მომსახურება; კრედიტები; ინვესტიციები; რეკლამაIT; იურიდიული მომსახურება; ექსპერტიზა; არბიტრაჟები და  სხვა მრავალი.

ერთი სარკმლით მეწარმეთა მომსახურების პრინციპი გულისხმობს, რომ ყველა ამ მომსახურებას მეწარმე ერთი სტრუქტურიდან იღებს.

გასაგებია, რომ ამგვარი მომსახურებების უკან, სინამდვილეში მრავალი სპეციალიზებული ორგანიზაცია დგას, მაგრამ მეწარმეს კონტაქტი მხოლოდ „ერთ სარკმელთან“ აქვს.

მიუხედავად იმისა, რა ტიპის მეწარმე ბრძანდებით და რა ტიპის საწარმო გაქვთ, თუკი თქვენთვის ამგვარი მომსახურების პრინციპი მისაღებია, გვაცნობეთ თქვენს შესახებ სპეციალური საკონტაქტო ფორმიდან. ფორმაზე გასასვლელად დააკლიკეთ აქ  >>> .

2. აუთსორსინგი. საწარმოთა დაზღვეული, ყველაზე იაფი მომსახურება

დღეს კონკურენცია ყველა სფეროში მაღალია და ორგანიზაციები ცდილობენ კონცენტრირება გააკეთონ თავიანთი საქმიანობის ძირითად ასპექტებზე, ხოლო არაძირითადი საქმიანობა გადააბარონ სპეციალიზებულ საწარმოებს. ამ პროცესს აუთსორსინგი ქვია. სპეციალიზებული საწარმოების დაქირავება გაცილებით იაფიც ჯდება და ხარისხიც უფრო მაღალია.

აუთსორსინგი განსაკუთრებით გავრცელებულია შემდეგ მომსახურებებში: —   საბუღალტრო საქმეთაწარმოება; —   საგადასახადო მომსახურება; —   აუდიტი (შიდა); —   იურიდიული მომსახურება; —   IT-მომსახურება; —   საკადრო მართვა; —   პიარი; —   რეკლამა;  —   საფინანსო ანალიზი; და მრავალი სხვა.

ჩვენ ვცდილობთ ყველა სახის მეწარმემ  და საწარმომ  გავუწიოთ დისტანციური აუთსორსინგ მომსახურება ერთი სარკმლის პრინციპით. ეს ნიშნავს – ყველა მიმდინარე საკითხზე  შეგიძლიათ  მოგვმართოთ ჩვენ და ჩვენ გაგიწევთ ყველა სახის მომსახურებას, რაც საწარმოებს ჭირდებათ.

გვაცნობეთ თქვენი პრობლემები და სურვილები!

ამისათვის დააკლიკეთ ბანერს, რომელსაც ქვემოთ ხედავთ. გახვალთ საკონტაქტო ფორმაზე, საიდანაც შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ წერილი.

3. MTVi გთავაზობთ ნებისმიერი სირთული ბიზნეს-გეგმების მომზადებას, პრაქტიკულად ნებისმიერ თემაზე
4. ბუღალტრული მომსახურებები

.ბმები: ♦ ბლოგები ადვოკატი; ინვესტიციები; საფინანსო კონსულტანტი; სესხები; აგრო; ბიზნესი; გერმანიაში; ჯანდაცვის მენეჯმენტი; Курорты Грузии; Лечение в Грузии; Отдых в Грузии; Туры в Грузии. ♦ მხარდაჭერა სოციალურ ქსელებში ადვოკატი; იურისტთა ფეის-სახლი; ბიზნესის ექსპერტთა კლუბი; ბიზნესის მენეჯმენტი; აგრო ბიზნესი; ამბები. იურიდიული google საიტები ადვოკატი; იურისტი; იურისტის კონსულტაცია; იურიდიული კონსულტაცია; იურიდიული დახმარება; იურიდიული კომპანია; იურიდიული ფირმა; ადვოკატურა; საადვოკატო ბიურო; ადვოკატის კონსულტაცია; განქორწინება; ქონების გაყოფა; ქორწინება; ბავშვის საცხოვრებელი ადგილი; ბავშვის ნახვის დღეები; მშობლის უფლების შეზღუდვა; მემკვიდრეობის მიღება; ანდერძის შედგენა; მზა ტიპური იურიდიული დოკუმენტები; კორპორაციული სამართალი; ორგანიზაციების დისტანციური იურიდიული მომსახურება. ფინანსებიინვესტიციებიბიზნესგეგმები ფინანსები; ინვესტიცია; ინვესტიციები; ბიზნეს–გეგმა; საფინანსო ანალიზი; საფინანსო კონსულტაცია