ბავშვებისადმი სასტიკი მოპყრობა

ბავშვებისადმი სასტიკი მოპყრობა  E. Child abuse

ფიზიკური ან ფსიქიკური ძალადობის ყველა ფორმა, ბავშვის ცემა, ან შეურაცხყოფა, უყურადღებო, გულგრილი, ან უხეში მოპყრობა, ექსპლოატაცია, სექსუალური ექსპლოატაციის ჩათვლით. ბავშვად მიიჩნევა პირი, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც კანონით სრულწლოვანება უფრო ადრეულ ასაკში მიიღწევა

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

ბმები: 1. კორპორაციული ტიპური დოკუმენტები; 2. ორგანიზაციების იურიდიული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება; 3. დისტანციური იურიდიული კონსულტაციები; 4. ბიზნეს გეგმების მომზადება; 5. მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)