ბიზნეს-გეგმების მომზადება და სხვა მომსახურებები ბიზნესისათვის

ფეის-გვერდები

 1. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-151407785500258/?ref=bookmarks
 2. https://www.facebook.com/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-198050790771185/?ref=bookmarks
 3. https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-142461543128245/?ref=bookmarks
 4. https://www.facebook.com/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-1421380464655771/?ref=bookmarks
 5. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98-1336935166411447/?ref=bookmarks
 6. https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94-138616353587441/?ref=bookmarks
 7. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98-653963814992292/?ref=bookmarks
 8. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90-577-235-400-1876351625725530/?ref=bookmarks
 9. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-134859850528975/?ref=bookmarks
 10. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-1348839401909958/?ref=bookmarks
 11. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-118714495503513/?ref=bookmarks
 12. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-577-235-400-136008953749456/?ref=bookmarks
 13. https://www.facebook.com/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%96-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-155822311714668/?ref=bookmarks
 14. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-1659156064146965/?ref=bookmarks
 15. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-1659156064146965/?ref=bookmarks
 16. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-173610969904306/?ref=bookmarks
 17. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-188745307822824/?ref=bookmarks
 18. https://www.facebook.com/%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98-113612158708565/?ref=bookmarks
 19. https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%9D-175277085828841/?ref=bookmarks
 20. https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-146722448714863/?ref=bookmarks
 21. https://www.facebook.com/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9A-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98-220737018008474/?ref=bookmarks
 22. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-150501471673627/?ref=bookmarks
 23. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-150501471673627/?ref=bookmarks
 24. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90-182564645092680/?ref=bookmarks
 25. https://www.facebook.com/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-169067479796604/?ref=bookmarks
 26. https://www.facebook.com/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-132130043514945/?ref=bookmarks
 27. https://www.facebook.com/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-219973238087875/?ref=bookmarks
 28. https://www.facebook.com/ინოვაციური-ბიზნეს-გეგმები-2024640871082467/
 29. https://www.facebook.com/საერთაშორისო-ბიზნეს-გეგმები-2214125001934832/
 30. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/

პოსტები
პირველი ჯგუფი

 1. http://www.medgeo.net/2016/10/01/biznes-gegma-2/
 2. http://www.medgeo.net/2016/09/29/biznes-gegma/
 3. http://www.medgeo.net/2010/04/10/business/
 4. http://www.medgeo.net/2012/02/20/investori-2/
 5. http://www.medgeo.net/2012/02/20/proeqti-4/
 6. http://www.medgeo.net/2012/02/20/investori-7/
 7. http://www.medgeo.net/2012/02/21/vasil_shengelia/
 8. http://www.medgeo.net/2012/02/20/finansuri_analizi/
 9. http://www.medgeo.net/2014/06/15/zirtkbila-2/
 10. http://www.medgeo.net/2012/02/20/proeqti-2/
 11. http://www.medgeo.net/2016/07/30/fista-4/
 12. http://www.medgeo.net/2017/02/03/biznes-gegma-3/
 13. http://www.medgeo.net/2017/02/13/grantebi-2/
 14. http://www.medgeo.net/2017/02/13/creditebi/
 15. http://www.medgeo.net/2017/02/12/saavtoro-2/
 16. http://www.medgeo.net/2017/02/12/inovaciuri/
 17. http://www.medgeo.net/2015/08/03/mcire-biznesi/
 18. http://www.medgeo.net/2010/02/05/nostalgia/
 19. http://www.medgeo.net/2017/02/15/%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%98/
 20. http://www.medgeo.net/2017/02/23/biznesis-ideidan-grantamde/
 21. https://www.medgeo.net/2012/02/21/proeqti-6/
 22. www.medgeo.net/2012/02/20/investori-2
 23. http://www.gen.ge/ბიზნეს-გეგმა-2/
 24. http://www.gen.ge/ახალგაზრდა-მეწარმეთათვი/
 25. https://www.facebook.com/2214125001934832/photos/a.2214132131934119.1073741828.2214125001934832/2228143177199681/?type=3
 26. https://www.facebook.com/182564645092680/photos/a.1843641605651634.1073741827.182564645092680/2039963982686061/?type=3
 27. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 28. http://www.gen.ge/სასტუმროები-პოდ-კლიუჩ/
 29. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/

მეორე  ჯგუფი

 1. http://www.medgeo.net/2017/02/23/biznesis-ideidan-grantamde/
 2. http://www.medgeo.net/2017/01/29/servisi-biznesi/
 3. http://www.medgeo.net/2017/02/03/aisbergi/
 4. http://www.medgeo.net/2017/02/03/biznes-gegma-3/
 5. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_70.html
 6. http://www.medgeo.net/2017/02/13/grantebi-2/
 7. http://www.medgeo.net/2017/02/13/creditebi/
 8. http://www.medgeo.net/2010/02/05/nostalgia/
 9. http://www.medgeo.net/2017/02/15/%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%98/
 10. http://www.medgeo.net/2017/02/23/awarmoe-saqartveloshi-axali-etapi/
 11. http://www.medgeo.net/2010/04/10/business/
 12. http://www.medgeo.net/2012/02/20/investori-2/
 13. http://www.medgeo.net/2012/02/20/proeqti-2/
 14. http://www.medgeo.net/2012/02/20/finansuri_analizi
 15. http://www.medgeo.net/2017/01/22/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90/
 16. http://www.medgeo.net/2017/02/12/uznadze/
 17. http://www.medgeo.net/2017/01/30/jgufebi/
 18. http://www.medgeo.net/2017/01/30/gverdebi/
 19. http://www.medgeo.net/2017/01/15/biz-gegmebi/
 20. http://www.medgeo.net/2011/10/14/investiciebi/
 21. http://www.medgeo.net/2011/10/14/investiciebi/
 22. http://www.gen.ge/biznes-gegmis-sedgena/
 23. http://www.gen.ge/biznesis-menejmenti/
 24. http://www.gen.ge/inovaciuri-biznes-gegmebi/
 25. http://www.gen.ge/biznes-gegmebis-dawera/
 26. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/umaspindzle-sakartveloshi
 27. https://sites.google.com/site/biznesgegma/umaspindzle-sakartveloshi
 28. https://sites.google.com/site/investitsiebi/umaspindzle-sakartveloshi
 29. https://sites.google.com/site/investitsia/umaspindzle-sakartveloshi

მესამე  ჯგუფი

 1. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2016/12/blog-post_31.html
 2. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2016/12/blog-post_29.html
 3. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_17.html
 4. http://www.medgeo.net/2012/07/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 5. http://www.medgeo.net/2017/01/31/tvitgirebulebis-datvla-mecxovelobasi/
 6. http://www.medgeo.net/2014/06/15/zirtkbila-2/
 7. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_93.html
 8. http://www.medgeo.net/2016/07/30/fista-4/
 9. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2016/12/blog-post_25.html
 10. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2016/12/blog-post_91.html
 11. https://sites.google.com/site/sapinansoanalizi/
 12. https://sites.google.com/site/biznesgegma/
 13. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes-gegma-1
 14. https://sites.google.com/site/investitsia/tipuri-da-inovatsiuri-biznes–gegma
 15. https://sites.google.com/site/investitsiebi/tipuri-da-inovatsiuri-biznes–gegma
 16. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/tipuri-da-inovatsiuri-biznes-gegma
 17. https://sites.google.com/site/biznesgegma/tipuri-da-inovatsiuri-biznes-gegmebi
 18. https://sites.google.com/site/investitsia/tipuri-da-inovatsiuri-biznes–gegmebi
 19. https://sites.google.com/site/investitsiebi/tipuri-da-inovatsiuri-biznes–gegmebi
 20. https://sites.google.com/site/sapinansoanalizi/tipuri-da-inovatsiuri-biznes—gegmebi
 21. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/tipuri-da-inovatsiuri-biznes-gegmebi
 22. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes-gegmis-momzadeba-shedgena
 23. https://sites.google.com/site/investitsia/biznes–gegmis-momzadeba-shedgena
 24. https://sites.google.com/site/investitsiebi/biznes–gegmis-momzadeba-shedgena
 25. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/biznes—gegmis-momzadeba-shedgena
 26. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes-gegmis-momzadeba-shedgena-1
 27. https://sites.google.com/site/investitsia/biznes-gegmebis-momzadeba-shedgena
 28. https://sites.google.com/site/sapinansoanalizi/biznes–gegmebis-momzadeba-shedgena
 29. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/biznes–gegmebis-momzadeba-shedgena
 30. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes—gegmebis-momzadeba-shedgena
 31. https://sites.google.com/site/investitsia/biznes-gegmebis-momzadeba-shedgena-1
 32. https://sites.google.com/site/sapinansoanalizi/biznes-gegmis-shedgena-momzadeba
 33. https://sites.google.com/site/investitsia/biznes–gegmis-shedgena-momzadeba
 34. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/biznes–gegmis-shedgena-momzadeba
 35. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes—gegmis-shedgena-momzadeba
 36. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes-gegmis-shedgena-momzadeba
 37. https://sites.google.com/site/investitsiebi/biznes-gegmebis-shedgena-momzadeba
 38. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/biznes–gegmebis-shedgena-momzadeba
 39. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/biznes–gegmebis-shedgena-momzadeba-1
 40. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes—gegmebis-shedgena-momzadeba
 41. https://sites.google.com/site/investitsia/biznes-gegmebis-shedgena-momzadeba
 42. https://sites.google.com/site/investitsia/biznes-gegma
 43. https://sites.google.com/site/sapinansoanalizi/biznes—gegma
 44. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/biznes–gegma
 45. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes–gegma

FB- პოსტები
პირველი კატეგორია
1. https://www.facebook.com/1336935166411447/photos/a.1336974119740885.1073741828.1336935166411447/1394028774035419/?type=3
2. https://www.facebook.com/653963814992292/photos/a.654019588320048.1073741828.653963814992292/691890664532940/?type=3
3. https://www.facebook.com/182564645092680/photos/a.1843641605651634.1073741827.182564645092680/2020990287916764/?type=3
4. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1613367642045387/?type=3
5. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1613373118711506/?type=3
6. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1613422195373265/?type=3
7. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1613477268701091/?type=3
8. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1613485958700222/?type=3
9. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1614035031978648/?type=3
10. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1614039488644869/?type=3
11. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1614333431948808/?type=3
12.https://www.facebook.com/182564645092680/photos/a.1843641605651634.1073741827.182564645092680/2021086741240452/?type=3
13. https://www.facebook.com/1876351625725530/photos/a.1876466925714000.1073741828.1876351625725530/1958419157518776/?type=3&theater
14. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149556132392680&id=134859850528975
15. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2025198047693416&id=2024640871082467
16. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2216070231740309&id=2214125001934832