ბუასილი და მშობიარობა

მზადება მშობიარობისთვის  ჯანმრთელობაზე არანაკლებ ზრუნვას წარმოადგენს და რა თქმა უნდა, ძალიან შემაწუხებელია, როდესაც ამას ემატება კიდევ ერთი უსიამოვნება – ბუასილი. სამწუხაროდ, სტატისტიკის მიხედვით, ეს უსიამოვნება ელოდება მშობიარეთა თითქმის  50%-ს, მეტიც, შეინიშნება ბუასილის სიხშირის მომატება.
http://www.medgeo.net/2012/10/31/%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/