ბუასილი (ჰემოროი) ბავშვებში

რის გამო შეიძლება განვითარდეს ბავშვებში ჰემოროი?
http://www.medgeo.net/2012/12/20/%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%B0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91/