გადასატანი საარჩევნო ყუთის საშუალებით ხმის მიცემა

გადასატანი საარჩევნო ყუთის საშუალებით ხმის მიცემა – Mobile Voting  – გადასატანი საარჩევნო ყუთის საშუალებით ხმის მიცემა შეუძლიათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მხოლოდ იმ ამომრჩეველებს, რომლებსაც არჩევნების (კენჭისყრის) დღეს დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ საარჩევნო უბანზე მისვლა, მათთან საუბნო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს მიაქვთ გადასატანი საარჩევნო ყუთი და ამომრჩეველი ადგილზე აძლევს ხმას. გადასატანი საარჩევნო ყუთი ასევე განკუთვნილია ძნელად მისადგომ ადგილზე მცხოვრები და წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ამომრჩვლებისათვის.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……