გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი

გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი  – საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელისათვის ამ კოდექსის 101-ე მუხლის შესაბამისად მიკუთვნებული ნომერი.    მოხმობილია საიტიდან: http://www. finances.ge/

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……