გაერთიანების სამართლებრივი ინსტრუმენტები

გაერთიანების სამართლებრივი ინსტრუმენტები

E. Community Legal Instruments

გაერთიანების სამართლებრივ ინსტრუმენტებში იგულისხმება ის გადაწყვეტილებები, რომელთა მეშვეობითაც ევროპის გაერთიანების ორგანოები ევროგაერთიანების ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებენ თავიანთ ამოცანებს სუბსიდიარობის პრინციპის სათანადო გამოყენებით. ამ ინსტრუმენტებს მიეკუთვნება: რეგლამენტები, რომლებიც მთლიანად სავალდებულოა და პირდაპირ მოქმედებს ყველა წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე; დირექტივები, რომლებიც განსაზღვრავენ სავალდებულო მიზანს, რომლის მისაღწევადაც წევრ სახელმწიფოებს საშუალება ეძლევათ შეარჩიონ აღსრულების მექანიზმები; გადაწყვეტილებები, რომლებიც მთლიანად სავალდებულოა მათთვის, ვისთვისაც ისინია გამიზნული; რეკომენდაციები და მოსაზრებები, რომლებიც არაა სავალდებულო და დეკლარაციული ხასიათი აქვს.

Source: ევროპის კავშირი: პოლიტიკა და მმართველი ორგანოები – ცნობარი / შემდგ.: ბიძინა ჯავახიშვილი; რედ.: ნანა ლოლაძე – თბ., 2003 – 64გვ.; 26სმ. – ISBN 99928-0-723-7: [ფ.ა.]

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……