გამოიწერეთ ეს პეიჯები 1

მოიწონეთ და გამოიწერეთ ეს პეიჯები
სულ 68+20 = 88 ცალია. თითოს გმოწონება-გამოწერა 3 თეთრი.

 1.  https://facebook.com/სნტნიკური-სამეზობლო-დავების-ექსპერტიზა-103579731434144/
 2. https://facebook.com/სნტნიკური-კლინიკა-104841861306094/
 3.  https://facebook.com/სასწავლებლების-სნტნიკური-მომსახურება-106892571098947/
 4. https://facebook.com/დიაგნოსტირება-საიდან-ჩამოდის-წყალი-125518739231629/
 5. https://facebook.com/რესტორნების-სნტნიკური-მომსახურება-134992644950240/
 6. https://facebook.com/სასტუმროების-სნტნიკური-მომსახურება-106033954518829/
 7.  https://facebook.com/სნტნიკური-დავები-მეზობლებს-შორის-105483314576987/
 8.  https://www.facebook.com/სანტეხნიკური-სამუშაოები-101202288324582/
 9. https://www.facebook.com/სნტნიკა-წყალგაყვანილობა-103431661432099/
 10. https://www.facebook.com/წყალგაყვანილობა-107712274333182/
 11. https://www.facebook.com/სნტნიკის-კორპორაციული-მომსახურება-112916567141112/
 12.  https://www.facebook.com/საწარმოების-სნტნიკის-მომსახურება-113531777079078/
 13. https://www.facebook.com/კორპორაციების-სნტნიკის-მომსახურება-101954121582488/
 14. https://www.facebook.com/სნტნიკი-გამებით-ბათუმი-111749917258504/
 15. https://www.facebook.com/სნტნილი-გამოძახებით-თბილისი-101646998280350/
 16. https://www.facebook.com/აბაზანის-დემონტაჟიმონტაჟი-579-76-72-78-108337424244861/
 17. https://www.facebook.com/აბაზანის-სიფონის-შეცვლა-579-76-72-78-113063150434957/
 18. https://www.facebook.com/ბიდეს-მონტაჟი-579-76-72-78-114850896922700/
 19. https://www.facebook.com/გათბობა-579-76-72-78-100533465034638/
 20. https://www.facebook.com/გათბობის-მონტაჟი-579-76-72-78-103485654735579/
 21. https://www.facebook.com/გახეთქილი-წყლის-მილის-მოძებნა-579-76-72-78-106113511136666/
 22. https://www.facebook.com/დამარხული-ჭის-მოძებნა-579-76-72-78-102255144860347/
 23. https://www.facebook.com/დაფარული-ჭის-მოძებნა-სპეც-აპარატით-579-76-72-78-110473984034797/
 24. https://www.facebook.com/ვენტილის-შეცვლა-579-76-72-78-115113396893252/
 25. https://www.facebook.com/კანალიზაციის-ამოტუმბვა-579-76-72-78-107039121043315/
 26. https://www.facebook.com/კანალიზაციის-გარეცხვა-წნევით-579-76-72-78-101272961626755/
 27. https://www.facebook.com/კანალიზაციის-გაწმენდა-579-76-72-78-103310478086742/
 28. https://www.facebook.com/კანალიზაციის-მილის-გაწმენდა-579-76-72-78-108822220863220/
 29. https://www.facebook.com/კანალიზაციის-ფარული-დაზიანების-საძიებო-სამუშაოები-579-76-72-78-111853997221867/
 30. https://www.facebook.com/მილები-579-76-72-78-100434268378514/
 31. https://www.facebook.com/მილების-ამოტუმბვა-579-76-72-78-103071884777424/
 32. https://www.facebook.com/მილების-გამოცვლა-579-76-72-78-102337141519511/
 33. https://www.facebook.com/მილების-გარეცხვა-579-76-72-78-105183704563843/
 34. https://www.facebook.com/მილის-დათვალიერება-ვიდეო-თვალით-579-76-72-78-105401717875200/
 35. https://www.facebook.com/მილის-მიმართულების-მოძებნა-კედელში-ან-გრუნტში-579-76-72-78-107544834325516/
 36. https://www.facebook.com/მილყელის-შედუღება-579-76-72-78-113016830440076/
 37. https://www.facebook.com/სნტნიკის-გამოძახება-ბათუმში-579-76-72-78-105136821234303/
 38. https://www.facebook.com/სნტნიკის-გამოძახება-თბილისში-579-76-72-78-100702085016831/
 39. https://www.facebook.com/სნტნიკის-გამოძახება-ქუთაისში-579-76-72-78-101351508284313/
 40. https://www.facebook.com/სნტნიკოსი-გამოძახებით-579-76-72-78-102698521483116/
 41. https://www.facebook.com/სნტნიკოსის-კორპორაციული-მომსახურება-579-76-72-78-102380021513833/
 42. https://www.facebook.com/საშხაპე-კაბინის-მონტაჟი-579-76-72-78-108689234210664/
 43. https://www.facebook.com/ტრაპის-გაწმენდა-579-76-72-78-111139987295798/
 44. https://www.facebook.com/უნიტაზის-გაწმენდა-579-76-72-78-105216317892918/
 45. https://www.facebook.com/უნიტაზის-მონტაჟი-579-76-72-78-107860174292059/
 46. https://www.facebook.com/შახტის-დათვალიერება-ვიდეო-თვალით-579-76-72-78-109633964113326/
 47. https://www.facebook.com/ცენტრალური-გათბობის-სისტემის-მონტაჟი-579-76-72-78-105286897886426/
 48. https://www.facebook.com/წყლის-მრიცხველის-მონტაჟი-579-76-72-78-105427204538102/
 49. https://www.facebook.com/წყლის-ტუმბოს-მონტაჟი-579-76-72-78-111994367207717/
 50. https://www.facebook.com/ხელოსანი-გამოძახებით-579-76-72-78-112772373795573/
 51. https://www.facebook.com/ხელოსნები-გამოძახებით-579-76-72-78-100364178384881/
 52. https://www.facebook.com/ხელსაბანის-მონტაჟი-579-76-72-78-100207841734374/
 53. https://www.facebook.com/ხელსაბანის-ხაზის-გაწმენდა-579-76-72-78-102817811469406/
 54. https://www.facebook.com/ონკანის-შეკეთება-მონტაჟი-579-76-72-78-101132774985097/
 55. https://www.facebook.com/პადონის-მონტაჟი-579-76-72-78-100216031745262/
 56. https://www.facebook.com/საკანალიზაციო-დგარის-გაწმენდა-579-76-72-78-103041568124175/
 57. https://www.facebook.com/საკანალიზაციო-ქსელის-გარეცხვა-579-76-72-78-104426107981083/
 58. https://www.facebook.com/საკანალიზაციო-ჭის-ამოტუმბვა-579-76-72-78-114379790313814/
 59. https://www.facebook.com/საკანალიზაციო-ჭის-გაწმენდა-579-76-72-78-113805097038852/
 60. https://www.facebook.com/სამზარეულოს-ხაზის-გაწმენდა-579-76-72-78-112585773827704/
 61. https://www.facebook.com/სნტნიკა-579-76-72-78-103888398036705/
 62. https://www.facebook.com/სნტნიკი-579-76-72-78-102680094828469/
 63. https://www.facebook.com/სნტნიკი-გამოძებით-579-76-72-78-103597151400722/
 64. https://www.facebook.com/სნტნიკის-მილის-კამერით-დათვალიერება-579-76-72-78-101956484901952/
 65. https://www.facebook.com/სარეცხი-მანქანის-მონტაჟი-579-76-72-78-104082248017569/
 66. https://www.facebook.com/საშხაპე-კაბინის-შეკეთება-579-76-72-78-101038964994870/
 67. https://www.facebook.com/უნიტაზის-შეკეთება-579-76-72-78-104427094648829/
 68. https://www.facebook.com/კანალიზაციის-ასენიზაციის-მანქანით-ამოტუმბვა-579-76-72-78-115154853568914/

 

 1. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98-102644258151132/?ref=bookmarks
 2. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97-110293260710997/?ref=bookmarks
 3. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97-110383040700262/?ref=bookmarks
 4. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-110026054070691/?ref=bookmarks
 5. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-102611431487733/?ref=bookmarks
 6. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-105747454504092/?ref=bookmarks
 7. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97-579-76-72-78-104792064599415/?ref=bookmarks
 8. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98-150990858286203/
 9. https://www.facebook.com/კაცი-გამოძახებით-ხელოსანი-579-76-72-78-114714003613260/
 10. https://www.facebook.com/ქმარი-გამოძახებით-ხელოსანი-579-76-72-78-114473340292820/
 11. https://www.facebook.com/სნტნიკი-გამოძბით-გლდანი-100319488414929/
 12. https://www.facebook.com/სნტნიკი-გამოებით-ვარკეთილი-108903870879804/
 13.  https://facebook.com/სასწრაფო-სნტნიკი-110128757438184/
 14. https://facebook.com/ყველაზე-ახლო-სნტნიკი-113097087138795/
 15.  https://facebook.com/მორიგე-სნტნიკი-103939508063802/
 16.  https://www.facebook.com/სნტნიკი-გამოძახებით-საბურთალო-108747427581672/
 17.  https://www.facebook.com/სნტნიკი-გამოძახებით-ვაკე-102127981581443/
 18. ttps://facebook.com/მეზობელი-სნტნიკი-103656478092329/
 19. https://facebook.com/სნტნიკი-SOS-105231871267339/
 20. https://www.facebook.com/მოხელე-გამოძახებით-579-76-72-78-114460050304901/