გენდერული იდეოლოგია

გენდერული იდეოლოგია

იდეათა და შეხედულებათა სისტემა, რომლის მიზანია ქალებისა და მამაკაცების, როგორც ცალკეულ ინტერესთა ჯგუფების კონსტრუქციული ურთიერთმიმართების დამკვიდრება, ერთგვარი კონსენსუსის მიღწევა. გენდერული იდეოლოგია წარმოადგენს „გრძელვადიან პროექტს“, ღირებულებათა სისტემას, რომელსაც ზენაციონალური, ზეკლასობრივი გეგმები აქვს. იგი მქადაგებელია ეგალიტარული წყობისა, რომლის მიზანია კაცებსა და ქალებს შორის პარტნიორობაზე აგებული ურთიერთობის გამყარება სქესის წარმომადგენელთათვის თვითრეალიზების მასქიმალური ხელშეწყობა. \ განდერული იდეოლოგიის გამტარებელი გაერო, ევროსაბჭო, საერთაშორისო თუ სხვა დონის სტრუქტურები. ისინი თავიანთ წესდებებში, რეზოლუციებში, დეკლარაციებსა თუ რეკომენდაციებში საკმაოდ მკაფიოდ უსვმანე ხაზს ქალათა და მამაკაცთა თანასწორობის აუცილებლობას, როგორც დემოკრატიზაციის ფილოსოფიასა და ტექნოლოგიას. აქედან გამომდინარე, ეს იდეოლოგია ემსაუხრება არა ვისიმე არ რისიმე ინტერესებს, არამედ ზოგადი გლობალური მასშტაბისაა და წარმოადგენს პოზიტიურ მომავალზე ორიენტირებულ იდეათა წყობას.

Source: გენდერულ ტერმინთა მოკლე ლექსიკონი = Краткий словарь гендерных терминов / მერკვილაძე ია; [რედ.: ნაირა პოპიაშვილი ; თარგმანი ჰამლეტ ზუკაკიშვილისა] – თბ. : კავკას. სახლი, 2003 – 112გვ. ; 20სმ. – ISBN 99928-71-46-6 : [ფ.ა.]

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……