დახურული სია

დახურული სია – Closed List  – სიით პროპორციული წარმომადგენლობის ფორმა, რომლის დროსაც ამომრჩევლები ხმას აძლევენ პარტიას და არ აქვთ უფლება გამოხატონ პრეფერენცია ამა თუ იმ კანდიდატის მიმართ პარტიული სიიდან.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……