დეზარტერიზაცია

ჰემოროიდალური არტერიების დეზარტერიზაცია  – ბუასილის (ჰემოროის) მკურნალობის თანამედროვე მეთოდს წარმოადგენს. მას საფუძვლად უდევს ჰემოროდულ კვანძთან პათოლოგიური არტერიული სისხლის მიდენის შემცირება http://www.medgeo.net/2012/12/20/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/