ვიზიტი პროქტოლოგთან

თუ თქვენი მიმართავთ პროქტოლოგს, მწვავე ტკივილის, ან უკანა ტანიდან სისხლდენის გამო, მდგომარეობის შემსუბუქების მიზნით თქვენ მხოლოდ თერაპიული მკურნალობა დაგენიშნებათ. ამიტომ შემოწმებისათვის განსაკუთრებული მომზადება აუცილებელი არაა.http://www.medgeo.net/2013/11/28/proqtologtan/