თანასწორობა

თანასწორობა

E. Equality

თ-ის ცნებაში უფლებებისა და კანონის წინაშე თანასწორობა იგულისხმება. თ-ის ცნება თავისი მნიშვნელობით ძალიან ახლოს დგას დისკრიმინაციის აკრძალვასთან. დისკრიმინაცია კი რაციონალურ დასაბუთებას მოკლებული, ფიზიკურ და ბიოლოგიურ ნიშნებზე აგებულ უფლებათა და უფლებამოსილებათა ნებისმიერი, დიფერენციაციაა. როგორც პრაქტიკა გვაჩვენებს, შესაძლებელია სამართლებრივი სისტემის შექმნა დისკრიმინაციული დებულებების გარეშე, მაგრამ ჯერ-ჯერობით ვერ მოხერხდა ისეთი სამართლებრივი სისტემის „დე ფაქტო” შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფდა თ-ს კანონის წინაშე. ყველგან და ყოველთვის თანამდებობის პირები სხვადასხვაგვარად ექცევიან მდიდრებს ან ცნობილ ადამიანებს და განკიცხულებსა თუ საზოგადოების მიერ ათვალისწუნებულ ჯგუფებს. ამ განსხვავებების გასათანაბრებლად არაერთი სისტემა შეიქმნა, მაგრამ სრული წარმატების მიღწევა ვერსად მოხერხდა. გამორიცხული არ არის, რომ თანასწორი დამოკიდებულების პოსტულატი პრაქტიკულად განუხორციელებელია, მაგრამ ეს სრულიადაც არ ნიშნავს რომ მასზე უარი ითქვას.

See also: სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……