იანგ გე რონ-2 საერთაშორისო დასახელება

იანგ  გე რონ-2  
საერთაშორისო დასახელება

თეზაურუსი იანგ გე რონ–2–ის აღწერაზე შემავალი ლინკებისათვის. თეზაურუსი მომზადებულია გუგლისა და იანდექსის სიხშირული ლექსიკონების მიხედვით.

გადასვლა  საიტის სათაო გვერდზე >>>>