ინფრაწითელი კოაგულაცია

ინფრაწითელი კოაგულაციის  ჩასატარებლად გამოიყენება სპეციალური აპარატი, ე.წ ფოტოკოაგულატორი. ანოსკოპის საშუალებით ხდება აპარატის ოპტიკური ბუნიკის მიტანა კვანძთან, უშუალო კონტაქტამდე. სითბოს ნაკადით, რომელიც მიედინება ოპტიკურ ბუნიკში, ხდება კვანძის ზედაპირის კოაგულაცია. ინფრაწითელ კოაგულაციას აწარმოებენ ფეხთან ახლოს, 26 ადგილას. ინფრაწითელი კოაგულაცია გამოიყენება მხოლოდ სისხლდენის შესაჩერებლად.  http://www.medgeo.net/2012/11/30/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/