იურიდიული ენციკლოპედია (მ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. მაასტრიხტის ხელშეკრულება
 2. მაგია
 3. მაგისტრალი
 4. მაგისტრალური მილსადენი
 5. მაგისტრალური რეცეპტით მომზადებული წამალი
 6. მაგისტრატი
 7. მაგისტრატი მოსამართლე
 8. მაგისტრატურა
 9. მაგისტრი
 10. მაგნატი
 11. მადაელიზმი
 12. მადამ
 13. მადმუაზელ
 14. მადრიდის შეთანხმების ოქმი
 15. მავნე ზეგავლენა
 16. მავნე ნივთიერება
 17. მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის გადასახადი
 18. მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი
 19. მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის გადასახადის გადახდის წესი
 20. მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისათვის გადასახადის განაკვეთი
 21. მავნე ორგანიზმი
 22. მავნებელი სურსათი
 23. მავნეობის ეკონომიკური ზღვარი
 24. მაზოხიზმი
 25. მათემატიკურ-ლოგიკური ინტელექტის მქონე ადამიანები
 26. მაიონებელი გამოსხივება
 27. მაიორატი
 28. მაიორი
 29. მაკეტი
 30. მაკიაველიზმი
 31. მაკლერი
 32. მაკლერი რეგისტრირებული
 33. მაკლერი ცენტრალურ ბაზარზე
 34. მაკონტროლებელი ორგანო
 35. მაკონტროლებელი პირი
 36. მაკორექტირებელი ღონისძიებები
 37. მაკრო
 38. მაკროეკონომიკა
 39. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები
 40. მაკროსოციოლოგია
 41. მაკულატურა
 42. მალაკნები
 43. მალთუსიანელობა
 44. მალთუსის თეორია
 45. მამკვიდრებელი (მოანდერძე)
 46. მანდატი
 47. მანდატი (იმპერატიული)
 48. მანდატური
 49. მანევრი
 50. მანევრირება
 51. მანერა
 52. მანი
 53. მანია
 54. მანიპულაცია
 55. მანიპულაციები
 56. მანიპულირება
 57. მანიფესტაცია
 58. მანიფესტი
 59. მანომეტრი
 60. მანსარდა
 61. მანუსკრიპტი
 62. მანციპაცია
 63. მაჟორი
 64. მაჟორიტარი კანდიდატი
 65. მაჟორიტარული
 66. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა
 67. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნები
 68. მაჟორიტარული სისტემა
 69. მარგინალები
 70. მარგინალი
 71. მარგინალია, მარგინალიზმი
 72. მარგინალობა
 73. მარგინალური
 74. მარგინალური პიროვნება
 75. მარეგულირებელი ორგანო
 76. მართვა
 77. მართვის ავტომატიზებული სისტემა
 78. მართვის დივიზიული სტრუქტურა
 79. მართვის დონე (ადმინისტრაციული)
 80. მართვის პარტისიპათული სტილი
 81. მართვის სოციოლოგია (მენეჯმენტი,ინდუსტრიული სოციოლოგია)
 82. მართვის ფუნქციონალური სტრუქტურა
 83. მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული მიწა
 84. მართლმადიდებლობა
 85. მართლმსაჯულება
 86. მართლმსაჯულება და შინაგანი საქმეები
 87. მართლშეგნება
 88. მართლწესრიგი
 89. მარიონეტი
 90. მარკა
 91. მარკეტინგი
 92. მარკირება
 93. მარკირების სითხე
 94. მარკის სტანდარტი
 95. მარჟა
 96. მარტენსის დეკლარაცია (დათქმა)
 97. მარშალი
 98. მარშალის გეგმა
 99. მარში
 100. მარშრუტი
 101. მარშრუტიზაცია
 102. მარწმუნებელი (წარმდგენი)
 103. მარხვა
 104. მასა
 105. მასალა საბრძოლო
 106. მასიური
 107. მასკულინობა
 108. მასმედია
 109. მასმედიის (მასობრივი კომუნიკაციის) სოციოლოგია
 110. მასობრივი არეულობები
 111. მასობრივი გამოსვლა
 112. მასობრივი განადგურება (ადამიანების)
 113. მასობრივი განადგურების იარაღი
 114. მასობრივი დაპატიმრებები
 115. მასობრივი ინფორმაცია
 116. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები
 117. მასობრივი მკვლელობა
 118. მასობრივი საზოგადოება
 119. მასონობა
 120. მასსმედია
 121. მასშტაბი
 122. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
 123. მასწავლებლის ასისტენტი
 124. მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პორტფოლიო
 125. მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტი
 126. მასწავლებლის წიგნი
 127. მასწავლებლობის მაძიებელი
 128. მასწავლებლობის მაძიებელი
 129. მატარებელი
 130. მატერია
 131. მატერიალიზმი
 132. მატერიალურად საპასუხისმგებლო შენახვა
 133. მატერიალური
 134. მატერიალური აქტივი
 135. მატერიალური კულტურა
 136. მატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა
 137. მატერიალური უფლებები
 138. მატრიარქატი
 139. მატრიარქატი
 140. მატრიცა
 141. მატროსი
 142. მაუწყებელი
 143. მაუწყებლობის ორგანიზაციის გადაცემა
 144. მაუწყებლობის ტრანზიტი
 145. მაფია
 146. მაქინაცია
 147. მაქსიმა
 148. მაქსიმალიზმი
 149. მაქსიმუმი
 150. მაღალი პოლიტიკა
 151. მაღალი რისკის წარმოება
 152. მაღალი ტექნოლოგიების” კომპანიები
 153. მაღალმთიანი რეგიონები
 154. მაღალმთიანი საძოვრები
 155. მაჩიზმი
 156. მგზავრი
 157. მდგრადი განვითარება
 158. მდგრადი განვითარების პრიციპები
 159. მდინარის კალაპოტი
 160. მდინარის სანაპიროს საინჟინრო დაცვის ზონა
 161. მდინარის ჭალა
 162. მეანაბრე
 163. მეგა
 164. მეგაპოლისი
 165. მეგაფონი
 166. მედალი
 167. მედია
 168. მედიანა
 169. მედიატორი
 170. მედიაცია
 171. მედიუმი
 172. მეზალიანსი
 173. მეთოდი
 174. მეთოდიზმი
 175. მეთოდიკა
 176. მეთოდოლოგია
 177. მეთოდოლოგიური ინდივიდუალიზმი
 178. მეთოდური
 179. მეინფრეიმი, მთავარი კომპიუტერი
 180. მელანქოლია
 181. მელანქოლიკი
 182. მელიორანტი
 183. მელიორირებული ნიადაგი
 184. მემარცხენე
 185. მემარცხენეობა
 186. მემარჯვენეობა
 187. მემკვიდრე
 188. მემკვიდრეები კანონით
 189. მემკვიდრეობა
 190. მემკვიდრეობა ანდერძით
 191. მემკვიდრეობითი ტრანსმისია
 192. მემკვიდრეობითობა
 193. მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის გადასახადი
 194. მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის გადახდის წესი
 195. მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის განაკვეთი
 196. მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
 197. მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის საგადასახადო ბაზა
 198. მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის საგადასახადო შეღავათი
 199. მემკვიდრეობისა და ჩუქების გადასახადის ჩათვლა
 200. მემორანდუმი
 201. მემორიალი
 202. მემორიალური მუზეუმი
 203. მემუარები
 204. მენარდე
 205. მენაშენე
 206. მენეჯერი
 207. მენეჯმენტი
 208. მენეჯმენტის გეგმა
 209. მენიუ
 210. მენტალიტეტი
 211. მენტალური
 212. მენტორი
 213. მენშევიზმი
 214. მეორადი საჯარო ვაჭრობა
 215. მეორადი ჯგუფი
 216. მეორე რეპროდუქციის სერტიფიცირებული თესლი
 217. მეორეული გამოყენების მასალა (რეციკლირებადი)
 218. მეორეული შეფუთვა
 219. მეპაიე
 220. მერი
 221. მერი ქალაქის
 222. მერიტოკრატია
 223. მერკანტილიზმი
 224. მერკანტილური
 225. მესა
 226. მესაკუთრე
 227. მესაკუთრე აქციის (ბენეფიციარი)
 228. მესაკუთრე რეგისტრირებული
 229. მესამე პირი
 230. მესამე სამყარო
 231. მესია
 232. მეტათეორია
 233. მეტაკოგნიცია
 234. მეტაკურიკულუმი
 235. მეტამორფოზი
 236. მეტანია
 237. მეტაფორა
 238. მეტისი
 239. მეტრია
 240. მეტრიკა
 241. მეტრო
 242. მეტროპოლია
 243. მეტროპოლიტენი
 244. მეურვე
 245. მეურვეობა
 246. მეურვეობა
 247. მექანიზაცია
 248. მექანიზმი
 249. მექანიკური და ორგანული სოლიდარობა
 250. მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება
 251. მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობა
 252. მექანიციზმი
 253. მეცნიერება
 254. მეცნიერების სოციოლოგია
 255. მეცნიერი
 256. მეცხოველების და მეცხოველეობის ნედლეულის დამამზადებელი საწარმო
 257. მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმო
 258. მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების შემნახველი საწარმო
 259. მეცხოველეობის პროდუქცია
 260. მეძიებლობა
 261. მეწარმე
 262. მეწარმე სუბიექტი
 263. მეწარმე სუბიექტის სტანდარტი
 264. მეწყერი
 265. მეხსიერება
 266. მეხუთე კოლონა
 267. მეჯლისი
 268. მზა პროდუქცია
 269. მზრუნველი
 270. მზრუნველობა
 271. მზღვეველი
 272. მზღვეველის საერთო დანაკარგები
 273. მთავარი გვერდი
 274. მთავარი მოვლენა
 275. მთავარი სხდომა
 276. მთავრობა
 277. მთავრობათაშორისი საერთაშორისო ორგანიზაციები
 278. მთავრობათშორისი კონფერენცია
 279. მთავრობის ხელმძღვანელი
 280. მთვლელი
 281. მთლიანი ეროვნული პროდუქტი, ნომინალური
 282. მთლიანი ეროვნული პროდუქტი, რეალური
 283. მთლიანი შიდა პროდუქტი, ნომინალური
 284. მთლიანი შიდა პროდუქტი, რეალური
 285. მიბაძვა
 286. მიგრანტი
 287. მიგრანტი–მუშები
 288. მიგრაცია
 289. მიერთებისწინა დახმარება
 290. მიერთებისწინა პაქტი ორგანიზებულ დანაშაულზე
 291. მიერთებისწინა სტრატეგია
 292. მიზერული
 293. მიზნობრივი სოციალური დახმარება
 294. მიზნობრივი ტრანსფერი
 295. მიზნობრივი ჯგუფი
 296. მიზოგინია
 297. მიზონეიზმი
 298. მიზოფობია
 299. მითითება
 300. მიკერებული” სტატუსი
 301. მიკვლევადობა
 302. მიკრო
 303. მიკროაღწერა
 304. მიკროეკონომიკა
 305. მიკროკრედიტი
 306. მიკროლიზინგი
 307. მიკროორგანიზმები
 308. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
 309. მიკროსოციოლოგია
 310. მილენიუმი
 311. მილი
 312. მილიტარიზაცია
 313. მილიცია
 314. მიმდინარე საქმე
 315. მიმდინარე შეფასება
 316. მიმოქცევის ხარჯები
 317. მიმღები ოჯახი
 318. მიმწოდებელი
 319. მინდობილობა
 320. მინიმალიზმი
 321. მინიმალური გარანტიები
 322. მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები
 323. მინიმალური ხელფასი
 324. მინიმუმი
 325. მინის ჭერი
 326. მინისტრთა კაბინეტი
 327. მინისტრთა საბჭო
 328. მინისტრი
 329. მინორატი
 330. მინორი
 331. მირაჟი
 332. მის
 333. მისამართი
 334. მისასვლელი ლიანდაგი
 335. მისიონერი
 336. მისის
 337. მისტიკა
 338. მიტინგი
 339. მიტმასნა
 340. მიტროპოლიტი
 341. მიუკერძოებლობა
 342. მიუმხრობლობა (ნეიტრალიზმი)
 343. მიუღებელი შემოსავალი
 344. მიწა
 345. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა
 346. მიწათსარგებლობის დაგეგმვა
 347. მიწათსარგებლობის ზონის ტიპი
 348. მიწით სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი საბუთი
 349. მიწის გადასახადი
 350. მიწის გადასახადის გადამხდელი
 351. მიწის გადასახადის განაკვეთი
 352. მიწის გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
 353. მიწის გამოყენებისა და დაცვის სახელმწიფო კომისია
 354. მიწის გამოყოფის დადგენილი წესი
 355. მიწის კადასტრი
 356. მიწის მინაკუთვნი
 357. მიწის ნაკვეთი
 358. მიწის ნაკვეთი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
 359. მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტი
 360. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი
 361. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების კოეფიციენტი
 362. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ფართობი
 363. მიწის ნაკვეთის ფართობი
 364. მიწის ნაკვეთისა და მასთან დაკავშირებული უძრავი ქონების პირველადი რეგისტრაციის მოსაკრებელი
 365. მიწოდება
 366. მიწოდების მხარის ჩანაცვლება
 367. მიწოდების ფასი
 368. მკაცრად შეზღუდული საშიში ქიმიური ნივთიერება
 369. მკაცრი აღრიცხვის ფორმა
 370. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხა
 371. მკაცრი ზედამხედველობის ზოლი
 372. მკვიდრი ხალხები
 373. მკვლელობა
 374. მლაშობი ნიადაგი
 375. მმართველი ორგანო
 376. მმართველი პარტია
 377. მმართველობის ფორმა
 378. მნათე
 379. მნიშვნელადობა
 380. მნიშვნელობა
 381. მნიშვნელოვანი რეკონსტრუქცია, ტექნიკური და ტექნოლოგიური განახლება
 382. მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლება
 383. მნიშვნელოვანი წილი
 384. მნიშვნელოვანი წილის შეძენა
 385. მობილიზაცია
 386. მობილიზაციისათვის მზადყოფნა
 387. მობილური
 388. მობილური ინტერნეტი
 389. მობილურობის ინტენსიობა
 390. მობილურობის სიჩქარე
 391. მოგება
 392. მოგება წმინდა
 393. მოგების გადასახადის გადამხდელი
 394. მოგების გადასახადის განაკვეთი
 395. მოგების გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
 396. მოგების გადასახადის საგადასახადო შეღავათი
 397. მოგების გადასახადის ჩათვლა
 398. მოგების ნავთობი და გაზი
 399. მოდა
 400. მოდალური პიროვნება
 401. მოდელი
 402. მოდელირება
 403. მოდემი
 404. მოდერატორი
 405. მოდერაცია
 406. მოდერნი
 407. მოდერნიზაცია
 408. მოდერნიზაცია (პოლიტიკური)
 409. მოდერნიზმი
 410. მოდიფიკაცია
 411. მოდიფიცირებული სასწავლო გეგმა
 412. მოდული
 413. მოდუს ვივენდი
 414. მოვალე
 415. მოვალეობა
 416. მოვალის გარანტია
 417. მოვლითი ჭრა
 418. მოთამაშე
 419. მოთხოვნა
 420. მოთხოვნის დათმობა
 421. მოთხოვნის მხარის ჩანაცვლება
 422. მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად მიღებული ქონება
 423. მოთხოვნის ფასი
 424. მოკლევადიანი სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები
 425. მოკლემეტრაჟიანი ფილმი
 426. მოლაპარაკება
 427. მომგებიანი თამაშობები
 428. მომენტი
 429. მომზადება
 430. მომთაბარე საფუტკრე
 431. მომიჯნავე სპეციალობები
 432. მომიჯნავე სპეციალობები
 433. მომიჯნავე უფლებები
 434. მომსახურე პერსონალი
 435. მომსახურე პერსონალის მუშაკი
 436. მომსახურება
 437. მომსახურება არამატერიალური
 438. მომსახურება მატერიალური
 439. მომსახურების ბაზრის კონიუნქტურა
 440. მომსახურების ბაზრის მჭიდროდ დაკავშირებული სეგმენტები
 441. მომსახურების ბაზრის შესაბამისი გეოგრაფიული საზღვრები
 442. მომსახურების ბაზრის შესაბამისი სეგმენტები
 443. მომსახურების გაწევა
 444. მომსვლელი
 445. მომხმარებელთა დაცვა
 446. მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი
 447. მომხმარებელი
 448. მომხმარებელი – მომხმარებლისათვის
 449. მომხმარებელის ინტერფეისი
 450. მომხმარებლებთან ურთიერთობების მართვა
 451. მომხმარებლის იდენტიფიკაცია
 452. მომხმარებლის ტერმინალური მოწყობილობა
 453. მომხსენებელი მოსამართლე
 454. მონათესავე საწარმო
 455. მონარქია
 456. მონასტერი
 457. მონაცემები
 458. მონაცემები პერსონალური
 459. მონაცემთა ბაზა
 460. მონაცემთა ბანაკი
 461. მონაცემთა ბანკი
 462. მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
 463. მონაწილე
 464. მონეტა
 465. მონეტა არასრულფასოვანი
 466. მონეტა სრულფასოვანი
 467. მონეტარიზმი
 468. მონიტორინგი
 469. მონიტორინგი (სოციალურ-პოლიტიკური)
 470. მონიტორინგის განმახორციელებელი პირი
 471. მონიტორინგის ჩასატარებელი ინფორმაციის წყაროების საიმედოობა
 472. მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრი
 473. მონო
 474. მონობა
 475. მონობა და მონებით ვაჭრობა
 476. მონობის თანამედროვე პირობებში ჩაყენება
 477. მონობის მსგავსი მდგომარეობა
 478. მონოგამია
 479. მონოგრამა
 480. მონოგრაფია
 481. მონოთეიზმი
 482. მონოლითური
 483. მონოლოგი
 484. მონოპოლია
 485. მონოპოლია ბუნებრივი
 486. მონოპოლიური მდგომარეობა
 487. მონოპოლიური მდგომარეობა
 488. მონოპოლიური საქმიანობა
 489. მონოტონური
 490. მონოფიზიტობა
 491. მონოფსონია
 492. მონტაჟი
 493. მონუმენტალური
 494. მოპასუხე
 495. მორალი
 496. მორალური რელატივიზმი
 497. მორატორიუმი
 498. მორიგება
 499. მორიგი არჩევნები
 500. მორფიზმი
 501. მოსაკრებელი
 502. მოსაკრებელი ადგილობრივი
 503. მოსაკრებელი თანამდებობის პირთა დეკლარაციებისა და თანდართული მასალების ასლების გადაღების
 504. მოსაკრებელი საბაჟო
 505. მოსაკრებელი სალიცენზიო/სანებართვო
 506. მოსაკრებლის გადამხდელი
 507. მოსალოდნელი გადახდისუუნარობის წინაშე მყოფი მოვალე
 508. მოსამართლე
 509. მოსამართლესთან კომუნიკაცია
 510. მოსამართლესთან კომუნიკაცია
 511. მოსარგებლე
 512. მოსარჩელე
 513. მოსახლეობა მუდმივი
 514. მოსახლეობა ფაქტობრივი
 515. მოსახლეობის აღწერა
 516. მოსახლეობის აღწერის მასალების დამუშავების პროგრამა
 517. მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება
 518. მოსწავლეთა თანაშეფასება
 519. მოსწავლის შეფასებების შედეგების ანალიზი
 520. მოსწავლის წიგნი
 521. მოტაცება გამოსასყიდის მიღების მიზნით
 522. მოტივაცია
 523. მოტივი
 524. მოქალაქე
 525. მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაცია
 526. მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანება
 527. მოქალაქეობის არმქონე პირი
 528. მოქალაქეობის უფლება
 529. მოქალაქის პირადობის მოწმობა
 530. მოქმედება
 531. მოქმედებისაგან თავის შეკავება; უმოქმედობა
 532. მოძალადე
 533. მოძრავი ქონება (მოძრავი ნივთი)
 534. მოძრაობა
 535. მოწვევა
 536. მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთა რეესტრი (შემდგომში – რეესტრი)
 537. მოწინააღმდეგე მხარე
 538. მოწმე
 539. მოწმობა
 540. მოწმობა
 541. მოწმობა ტოპოლოგიაზე (შემდგომში – მოწმობა)
 542. მოწმობის აღიარება
 543. მოწოდება
 544. მოწყობილობა
 545. მოხალისე
 546. მოხელე
 547. მოხელეთა საკლასო ჩინი
 548. მოხმარების სოციოლოგია
 549. მჟავე ნიადაგი
 550. მრავალბინიანი სახლი
 551. მრავალბინიანი სახლის ბინათა საერთო ფართობი
 552. მრავალმანდატიანი ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი
 553. მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი
 554. მრავალმომხმარებლიანი გარემო
 555. მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია
 556. მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულება
 557. მრავალპარტიული სისტემა
 558. მრავალსიჩქარიანი ევროპა
 559. მრეწველობა
 560. მსაჯული
 561. მსგავსი საქონელი
 562. მსოფლიო აბლაბუდა
 563. მსოფლიო ბანკთაშორისი საფინანსო ტელეკომუნიკაციების საზოგადოება (SWIFT)
 564. მსოფლიო ბანკი
 565. მსოფლიო მემკვიდრეობის დაცვის კონვენცია
 566. მსოფლიო მთავრობა
 567. მსოფლიო ომი
 568. მსოფლიო პოლიტიკა
 569. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია
 570. მსოფლიო საზოგადოება
 571. მსოფლიო სისტემები
 572. მსხვერპლი
 573. მსჯავრდადებული
 574. მსჯავრდებული
 575. მტკიცების ტვირთი
 576. მტკიცებულება
 577. მტკიცებულების გამოკვლევა
 578. მტკიცებულების გამოქვეყნება
 579. მუდმივი მეთვალყურეობის ზოლი
 580. მუდმივი მოსახლეობა
 581. მუზა
 582. მუზეუმი
 583. მუზეუმის საინვენტარო წიგნი
 584. მუზეუმის ფონდი
 585. მულატი
 586. მულტი
 587. მულტილატერალიზმი
 588. მულტიმედია
 589. მულტიმედიური ფუნქციები
 590. მულტიმოდალური (კომბინირებული) გადაზიდვა
 591. მულტიპლიკატორი
 592. მულტიპოლარობა
 593. მუნდირი
 594. მუნიტები
 595. მუნიციპალიზაცია
 596. მუნიციპალიტეტი
 597. მუნიციპალური სასესხო ვალდებულება
 598. მუსიკალური ინტელექტის მქონე ადამიანები
 599. მუსიკის სოციოლოგია
 600. მუსირება
 601. მუსლიმანობა
 602. მუსლიმანური სამართლებრივი სისტემა
 603. მუქარა და ძალის გამოყენება
 604. მუშაკი
 605. მფარველობაში მყოფი პირები
 606. მფლობელი არაპირდაპირი
 607. მფლობელი პირდაპირი
 608. მფლობელობა
 609. მყიდველი
 610. მშენებლობა
 611. მშენებლობის ნებართვა
 612. მშვიდობა
 613. მშვიდობიან შეკრებათა და ასოციაციათა თავისუფლება
 614. მშვიდობიანი მოსახლეობა
 615. მშვიდობისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული
 616. მშობელთა მზრუნველობამოკლებული ბავშვი
 617. მშობელთა მზრუნველობამოკლებული ბავშვი
 618. მშობელი
 619. მცდელობა (დანაშაულის ~)
 620. მცენარე
 621. მცენარის ჯიში
 622. მცენარის ჯიშის სამართლებრივი დაცვითუნარიანობა
 623. მცენარის ჯიშის სასოფლო-სამეურნეო სარგებლიანობა
 624. მცენარის ჯიშის შემნარჩუნებელი
 625. მცირე ბიზნესის გადასახადი
 626. მცირე ბიზნესის გადასახადით დაბეგვრის რეჟიმზე პირის გადაყვანა
 627. მცირე ბიზნესის გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი
 628. მცირე ბიზნესის გადასახადის განაკვეთი
 629. მცირე ბიზნესის გადასახადის დაბეგვრის ობიექტი
 630. მცირე და საშუალო საწარმოთა წლიური ბრუნვა
 631. მცირე საწარმო
 632. მცირე ჯგუფი
 633. მცირეკონტინგენტიანი სკოლა
 634. მცირერიცხოვანი (გენოფონდური) ჯიში
 635. მცირეწლოვანი
 636. მცოცავი ფასი
 637. მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო ადმინისტრაცია
 638. მცხეთობის (სვეტიცხოვლობის, კვართის დღესასწაულის) დღე
 639. მძევალთა აყვანა (ხელში ჩაგდება)
 640. მძევალი
 641. მძევლად ხელში ჩაგდება
 642. მძევლები
 643. მძღოლი
 644. მწარმოებელი
 645. მწვანე წიგნი
 646. მხარდამჭერთა სია
 647. მხარდამჭერთა სიების შემოწმება
 648. მხარე
 649. მხარეები
 650. მხარჯავი დაწესებულება

______________________________________________