იურიდიული ენციკლოპედია (ო)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ოაზისი
 2. ობერ
 3. ობიექტი
 4. ობიექტი
 5. ობიექტივიზმი
 6. ობიექტის ეკონომიკური სიცოცხლის ვადა
 7. ობიექტის რადიაციულ – ჰიგიენური პასპორტი
 8. ობიექტის ჰიგიენური სერტიფიკატი
 9. ობიექტური
 10. ობლიგაცია
 11. ობლიგაცია (კლასიკური) ჩვეულებრივი
 12. ობლიგაცია „გამოსავალი”
 13. ობლიგაცია „გარანტირებული“
 14. ობლიგაცია „მცოცავი“ განაკვეთით
 15. ობლიგაცია „საყელოთი“
 16. ობლიგაცია „სრული კუპონით“
 17. ობლიგაცია არალიკვიდური
 18. ობლიგაცია დისკონტით
 19. ობლიგაცია კონვერსიული (კონვერტირებადი)
 20. ობლიგაცია კუპონით
 21. ობლიგაცია ლიკვიდური
 22. ობლიგაცია მაკულატურული
 23. ობლიგაცია მაღალლიკვიდური
 24. ობლიგაცია მუნიციპალური
 25. ობლიგაცია ნომინალური
 26. ობლიგაცია ნულოვანი
 27. ობლიგაცია ორვალუტიანი
 28. ობლიგაცია პირდაპირი
 29. ობლიგაცია საერთაშორისო
 30. ობლიგაცია სახელმწიფო
 31. ობლიგაცია უზრუნველყოფითი
 32. ობლიგაცია ფიქსირებული განაკვეთით
 33. ობლიგაციური კოეფიციენტი
 34. ობოლი
 35. ობოლი ბავშვი
 36. ობროგაცია
 37. ობსკურანტიზმი
 38. ობსტრუქცია
 39. ობსტრუქციონიზმი
 40. ოვერდრაფტი
 41. ოთხი თავისუფლება
 42. ოიდიპოსის კომპლექსი
 43. ოკუპაცია
 44. ოლიგარქია
 45. ოლიგარქიის რკინის კანონი
 46. ოლიგო
 47. ოლიგოპოლია
 48. ოლიგოფრენია
 49. ოლიმპი
 50. ოლიმპიური
 51. ომბუდსმენი
 52. ომი
 53. ომის დამნაშავეები
 54. ომის დანაშაულობანი
 55. ომის კანონები და ჩვეულებები
 56. ომის მდგომარეობა
 57. ომის მსხვერპლნი
 58. ომის წარმოების აკრძალული მეთოდები
 59. ომის წარმოების აკრძალული საშუალებები
 60. ომის წარმოების არაკონვენციური მეთოდები
 61. ომის წარმოების პარტიზანული მეთოდები
 62. ომის წარმოების ფსიქოლოგიური მეთოდები
 63. ომონიმი
 64. ომუნიტიზირება
 65. ონლაინ – ბროკერი, ქსელური ბროკერი
 66. ონლაინ – ტექნოლოგიები
 67. ონლაინ კონსულტაციები
 68. ოპეკი
 69. ოპერატიული
 70. ოპერატორი
 71. ოპერაცია
 72. ოპერაცია საბანკო
 73. ოპერაცია სადეპოზიტო
 74. ოპერაცია საემისიო
 75. ოპერაცია საკომისიო
 76. ოპერაცია სპოტური
 77. ოპერაცია ფიდუციარული
 78. ოპერაცია ფორვარდული
 79. ოპერაციონალიზმი
 80. ოპერაციული ლიზინგი
 81. ოპერაციული სისტემა
 82. ოპერი
 83. ოპოზიცია
 84. ოპონირება
 85. ოპორტუნიზმი
 86. ოპტაცია
 87. ოპტიმალური
 88. ოპტიმიზაცია
 89. ოპტიმიზმი
 90. ოპტიმუმი
 91. ორ ტურიანი სისტემა
 92. ორატორი
 93. ორბიტა
 94. ორგანიზატორი (დანაშაულის ~)
 95. ორგანიზაცია
 96. ორგანიზაცია
 97. ორგანიზაცია თვითრეგულირებადი
 98. ორგანიზაცია საბიუჯეტო
 99. ორგანიზაცია საერთაშორისო
 100. ორგანიზაცია საქველმოქმედო
 101. ორგანიზაცია შვილობილი
 102. ორგანიზაციების შექმნისა და უფლებათა კოლექტიურად დაცვის უფლება
 103. ორგანიზაციის გარემო
 104. ორგანიზაციის თეორია
 105. ორგანიზაციის სოციოლოგია
 106. ორგანიზებული დანაშაულობა
 107. ორგანიზებული ტურისტი
 108. ორგანიზმი
 109. ორგანო
 110. ორგანო ადმინისტრაციული
 111. ორგანოთა გადანერგვა, ტრანსპლანტაცია
 112. ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები
 113. ორგანული
 114. ორგანული კანონი
 115. ორდენი
 116. ორდერი
 117. ორდინარული
 118. ორდონანსი
 119. ორთოდოქსული
 120. ორიგინალი
 121. ორიენტალისტიკა
 122. ორიენტაცია
 123. ორიენტირი
 124. ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულება
 125. ორმაგი კითხვები
 126. ორმაგი მოქალაქეობა
 127. ორმაგი უმრავლესობა
 128. ორმაგი ჩაწერა
 129. ორმოცდაათიანელები
 130. ორპალატიანი სისტემა
 131. ორპარტიული სისტემა
 132. ოფერენტი
 133. ოფერტი
 134. ოფისი
 135. ოფიცერი
 136. ოფიციალური
 137. ოფიციალური რეცეპტით მომზადებული წამალი
 138. ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვები
 139. ოფიციოზი
 140. ოფლაინ – ტექნოლოგიები
 141. ოფშორი
 142. ოფშორული ზონა
 143. ოფცია
 144. ოფციონი
 145. ოფციონი გაყიდვის
 146. ოფციონი ორმაგი
 147. ოფციონი ყიდვის
 148. ოფციური გარიგება
 149. ოქმი
 150. ოქმი (სხდომის ~)
 151. ოშო (რაჯნიშის კულტი)
 152. ოხლოკრატია
 153. ოჯახი
 154. ოჯახის სოციოლოგია
 155. ოჯახის უფლებამოსილი წარმომადგენელი
 156. ოჯახის წევრი
 157. ოჯახური ძალადობა
 158. ოჯახური წარმოება

__________________________________________