იურიდიული ენციკლოპედია (ჟ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ჟანდარმერია
 2. ჟანრი
 3. ჟარგონი
 4. ჟენევის კონვენციები
 5. ჟენევის სამართალი
 6. ჟესტი
 7. ჟეტონი
 8. ჟიოტაჟი
 9. ჟირანტი
 10. ჟირატი
 11. ჟირო
 12. ჟიროანგარიშსწორება
 13. ჟიური

______________________________________