იურიდიული ენციკლოპედია (ტ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ტაბელი
 2. ტაბუ
 3. ტავტოლოგია
 4. ტაიმერი
 5. ტაიმ-ჩარტერი
 6. ტალანტი
 7. ტალიონი
 8. ტალონი
 9. ტანკერი
 10. ტარა
 11. ტარიფი
 12. ტარიფიკაცია
 13. ტასისი
 14. ტაქსა1
 15. ტაქსა2
 16. ტაქსი
 17. ტაქსონომიური ერთეული (ტაქსონი)
 18. ტაქტი
 19. ტაქტიკა
 20. ტახეომეტრი, ტაქეომეტრი
 21. ტეილორიზმი
 22. ტელეგრაფი
 23. ტელევიზორი
 24. ტელეკომუნიკაციები
 25. ტელეკონფერენცია
 26. ტელემედიცინა
 27. ტელემეტრია
 28. ტელეპათია
 29. ტელესამუშაო
 30. ტელეტაიპი
 31. ტელეფაქსი
 32. ტელეფონი
 33. ტელეფონოგრამა
 34. ტელექსი
 35. ტელეშოპინგი
 36. ტემპერამენტი
 37. ტემპი
 38. ტემპუსი
 39. ტენდენცია
 40. ტენდერი
 41. ტენდერი დახურული
 42. ტენდერი ღია
 43. ტერიტორია
 44. ტერიტორიული დაგეგმარება
 45. ტერიტორიული ორგანო
 46. ტერიტორიული წყლები
 47. ტერმინალი
 48. ტერმინალური მდგომარეობა
 49. ტერმინები
 50. ტერმინი
 51. ტერორი
 52. ტერორიზმთან ბრძოლა
 53. ტერორიზმი
 54. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა
 55. ტერორისტი
 56. ტერორისტული აქტი
 57. ტერორისტული ორგანიზაცია
 58. ტერორისტული საქმიანობა
 59. ტერორისტული ჯგუფი
 60. ტესტი
 61. ტესტირების ლაბორატორია
 62. ტექნიკურ საცნობარო აპარატი
 63. ტექნიკურ-ეკონომიკური ინფორმაციის კლასიფიკატორი
 64. ტექნიკური დახმარების სამსახური
 65. ტექნიკური თანამშრომლობა
 66. ტექნიკური რეგლამენტი
 67. ტექნიკური რეგლამენტის აღიარება
 68. ტექნიკური რეგლამენტის ეკვივალენტად მიღება
 69. ტექნიკური რეგულირება
 70. ტექნიკური საშუალებები
 71. ტექნოგენურად შეცვლილი რადიაციული ფონი
 72. ტექნოკრატია
 73. ტექნოკრატიზმი
 74. ტექნოლოგია
 75. ტექნოლოგიური ნეიტრალიტეტის პრინციპი
 76. ტექნოლოგიური რევოლუცია
 77. ტექნოლოგიური საშუალება
 78. ტექნოლოგიური საშუალებების გვერდის ავლა
 79. ტვირთ-ბარგი
 80. ტვირთგამგზავნი
 81. ტვირთი
 82. ტვირთის (ბარგის, ტვირთ-ბარგის) გამოცხადებული ფასეულობა
 83. ტვირთმიმღები
 84. ტიპიზაცია
 85. ტიპირება
 86. ტიპოლოგია
 87. ტირანია
 88. ტირაჟი
 89. ტიტული
 90. ტოკიოს პროცესი
 91. ტოლერანტობა
 92. ტოლერანტული
 93. ტომი
 94. ტონა
 95. ტონაჟი
 96. ტონუსი
 97. ტოპ
 98. ტოპოლოგია
 99. ტოპონომი
 100. ტორები, ტორიზმი
 101. ტოტალიტარიზმი
 102. ტოტალური ომი
 103. ტოტემიზმი
 104. ტრადიცია
 105. ტრადიციონალიზმი
 106. ტრადიციული საზოგადოება
 107. ტრაიბალიზმი
 108. ტრანზაქცია
 109. ტრანზიტი
 110. ტრანზიტის სახელმწიფო
 111. ტრანზიტული კავშირის (მომსახურების) ოპერატორი
 112. ტრანზიტული ტურისტი
 113. ტრანს
 114. ტრანსაქცია
 115. ტრანსკრიფცია
 116. ტრანსლიტერაცია
 117. ტრანსმისია (მემკვიდრეობითი)
 118. ტრანსნაციონალიზმი
 119. ტრანსნაციონალური კორპორაცია
 120. ტრანსპარანტი
 121. ტრანსპორტირების კომპანია
 122. ტრანსპორტირების საქმიანობა (ტრანსპორტირება)
 123. ტრანსპორტის სფერო
 124. ტრანსპორტის სფეროში საქმიანობა
 125. ტრანსსექსუალიზმი
 126. ტრანსფერი
 127. ტრანსფერტი
 128. ტრანსფერული აგენტი
 129. ტრანსფორმაცია
 130. ტრანსფორმირება (სასარჩელო მოთხოვნის ~)
 131. ტრანში
 132. ტრანში
 133. ტრასანტი
 134. ტრასატი
 135. ტრასტი
 136. ტრატა
 137. ტრატა საბანკო
 138. ტრატა სავაჭრო
 139. ტრატა საფინანსო
 140. ტრაფარეტი
 141. ტრაფიკი
 142. ტრაქტატი
 143. ტრევის ჯგუფი
 144. ტრეიდერი
 145. ტრეინინგი
 146. ტრესტი
 147. ტრეფიკინგი
 148. ტრიანგულაცია
 149. ტრიბუნა
 150. ტრიბუნალი
 151. ტრივიალური
 152. ტრიმესტრი
 153. ტრიმურტი
 154. ტრიუმვირატი
 155. ტრიუმფი
 156. ტროიკა
 157. ტროპარი
 158. ტრუიზმი
 159. ტურაგენტი
 160. ტური
 161. ტურიზმი
 162. ტურისტი
 163. ტურისტული და საკურორტო ინდუსტრია
 164. ტურისტული და საკურორტო საქმიანობის სუბიექტი (დარგის სუბიექტი)
 165. ტურისტული ლაშქრობა
 166. ტურისტული მოგზაურობა
 167. ტურისტული პროდუქტი, ტურისტული მომსახურების პაკეტი (შემდგომში – პაკეტი)
 168. ტურისტული რესურსები
 169. ტურისტული საგზური (ვაუჩერი)
 170. ტურისტული საქმიანობა
 171. ტურნე
 172. ტუროპერატორი
 173. ტუსაღობა
 174. ტყე
 175. ტყეთმოწყობა
 176. ტყეკაფი
 177. ტყითმოსარგებლე
 178. ტყის სუბალპური ზოლი

______________________________________