იურიდიული ენციკლოპედია (ქ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ქალაქთმშენებლობა
 2. ქალაქთმშენებლობითი კადასტრი (მრავალმიზნობრივი კადასტრი)
 3. ქალაქი
 4. ქალაქი – სახელმწიფო
 5. ქალებითა და ბავშვებით ვაჭრობა
 6. ქალებისა და მამაკაცების თანაბარუფლებიანობა
 7. ქალთა II საერთაშორისო კონფერენცია
 8. ქალთა III მსოფლიო კონფერენცია
 9. ქალთა IV მსოფლიო კონფერენცია
 10. ქალთა ავტობიოგრაფია
 11. ქალთა გაერთიანებები
 12. ქალთა გაერთიანებები
 13. ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი
 14. ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის კონვენცია – ,,ქალთა კონვენცია“
 15. ქალთა ზეპირი ისტორიები
 16. ქალთა მდგომარეობის კომისია
 17. ქალთა მოძრაობა
 18. ქალთა საკითხთა შესახებ მსოფლიო კონფერენციები
 19. ქალთა უფლებები
 20. ქალთა ხელოვნება
 21. ქალი რელიგიაში
 22. ქალწულობის ინსტიტუტი
 23. ქამელეონი
 24. ქაოსი
 25. ქარიზმა
 26. ქარიზმატული მმართველობა
 27. ქარტია
 28. ქარტია საჯარო სამსახურის შესახებ
 29. ქარხანა
 30. ქვანტური კომპიუტერი
 31. ქველიზინგი
 32. ქველმოქმედება
 33. ქვემენარდე
 34. ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაცია
 35. ქვეტყე
 36. ქვითარი
 37. ქიმერა
 38. ქიმერული
 39. ქიმიური მელიორაცია
 40. ქიმიური ნივთიერებები
 41. ქიმიური ნივთიერებების ბრუნვა
 42. ქიმიური უსაფრთხოება
 43. ქირავნობა
 44. ქმედობაუნარიანობა
 45. ქმედობაუნარიანობის შეზღუდვა
 46. ქმედობაუნარიანობის შეზღუდვა
 47. ქმედობაუნარიანობის შეზღუდვის ხარისხი
 48. ქმედობაუნარიანობის შეზღუდვის ხარისხი
 49. ქმედუნარიანობა
 50. ქმედუნარიანობა შეზღუდული
 51. ქმედუუნარო
 52. ქმედუუნარობა
 53. ქნესეთი
 54. ქოლერიკი
 55. ქონება
 56. ქონება არამატერიალური
 57. ქონება სახელმწიფო
 58. ქონებაზე ყადაღის დადება
 59. ქონების ლეგალიზება
 60. ქონების ჩამორთმევა
 61. ქონებრივი რესტიტუცია
 62. ქორეპისკოპოსი
 63. ქორონიკონი
 64. ქორწინება
 65. ქრესტომათია
 66. ქრთამის აღება
 67. ქრთამის მიცემა
 68. ქრისტიანობა
 69. ქრისტიანული დემოკრატია
 70. ქრონიკა
 71. ქრონოლოგია
 72. ქრონომეტრაჟი
 73. ქსელი ლოკალური
 74. ქსელის მართვა
 75. ქსელის საოპერციო სისტემა
 76. ქსელური ეკონომიკა
 77. ქსელური საინფორმაციო სივრცე
 78. ქსენო
 79. ქსენო
 80. ქსენოფილია
 81. ქსენოფობია
 82. ქსერო
 83. ქტიტორი
 84. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო
 85. ქურდობა
 86. ქცევა, მოქმედება, სოციალური მოქმედება
 87. ქცევის კოდექსი

________________________________________