იურიდიული ენციკლოპედია (ა)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ძალა
 2. ძალადობა
 3. ძალადობის ამსახველი სცენა
 4. ძალადობრივი კონფლიქტის დროებითი შეწყვეტა 
 5. ძალაუფლება
 6. ძალაში შესვლა (გადაწყვეტილების ~)
 7. ძალთა წონასწორობა
 8. ძარცვა
 9. ძეგლის ადაპტაცია
 10. ძეგლის განადგურება
 11. ძეგლის გაწმენდა
 12. ძეგლის დაზვერვა
 13. ძეგლის დაზიანება
 14. ძეგლის თავდაპირველი სახით აღდგენა
 15. ძეგლის კონსერვაცია
 16. ძეგლის მოვლა-პატრონობა
 17. ძეგლის რეკონსტრუქცია
 18. ძეგლის რესტავრაცია
 19. ძეგლის სტატუსი
 20. ძველი აღთქმა
 21. ძირგამომთხრელი საქმიანობა
 22. ძირითადი ბირთვი
 23. ძირითადი პრინციპები საერთაშორისო სამართლისა
 24. ძირითადი საშუალება
 25. ძირითადი საშუალებების რემონტის ხარჯები
 26. ძირითადი საშუალებების რემონტის ხარჯები
 27. ძირძველი მოსახლეობა
 28. ძლიერდაქვიანებული ნიადაგი
 29. ძლიერი ქვიანობა
 30. ძუძუთი ექსკლუზიური კვება

_________________________