იურიდიული ენციკლოპედია (ჯ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ჯავშნიდან მოხსნა
 2. ჯაინიზმი
 3. ჯამაგირი
 4. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია
 5. ჯანმრთელობის დაცვის უფლება
 6. ჯანმრთელობის საერთაშორისო წესები
 7. ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა
 8. ჯარიმა
 9. ჯაშუში
 10. ჯგუფი
 11. ჯგუფური დანაშაული
 12. ჯგუფური მუშაობა
 13. ჯგუფური სიკვდილით დასჯა
 14. ჯენტლმენი
 15. ჯენტლმენური შეთანხმება
 16. ჯერიმანდერინგი
 17. ჯვარედინი დაკითხვა
 18. ჯვარედინი დონორობა
 19. ჯილდო
 20. ჯილდოდ მიღებული იარაღი
 21. ჯინგოიზმი
 22. ჯიჰადი
 23. ჯოისტიკი

__________________________