იურიდიული ენციკლოპედია (ზ)

იურიდიული ენციკლოპედია

 1. ზარალი
 2. ზეგანაკვეთური მუშაობა
 3. ზედამხედველობა
 4. ზედნადები
 5. ზედნადები ხარჯები
 6. ზემდეგი
 7. ზენიტი
 8. ზეპირი მოსმენა (სინ. მთავარი სხდომა)
 9. ზეპირი მოსმენის გარეშე
 10. ზეწოლის ჯგუფები
 11. ზვავი
 12. ზიანი
 13. ზიანის კომპენსაცია
 14. ზნეობა
 15. ზნეობრივი ნორმა
 16. ზნე–ჩვეულებები
 17. ზოგადი განათლება
 18. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები
 19. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი
 20. ზოგადი განათლების საფეხურები
 21. ზოგადი განათლების სისტემა
 22. ზოგადი საერთაშორისო ხელშეკრულება
 23. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება
 24. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება/სკოლა
 25. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციული და ფინანსური ავტონომია
 26. ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების საქმიანობა
 27. ზონა
 28. ზონა სანიტარიულ – დაცვითი
 29. ზონალური
 30. ზონდირება
 31. ზოოანთროპონოზური სნეულებები
 32. ზოონოზური დაავადება
 33. ზოონოზური სნეულებები
 34. ზღვაოსანთა უწყება
 35. ზღვის გარემოს დაბინძურება
 36. ზღვის გაღმა რეგიონები
 37. ზღვის კიდის ხაზი
 38. ზღვის სანაპიროს საინჟინრო დაცვის ზონა
 39. ზღვრული ტარიფი

____________________________________________