იურიდიული პორტალი

 1. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%9C/
 2. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208142889968793/
 3. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-151407785500258/?ref=bookmarks
 4. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/umaspindzle-sakartveloshi
 5. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 6. http://www.medgeo.net/2018/03/18/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 7. https://www.gen.ge/nato-gogmachadze/
 8. https://www.facebook.com/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-198050790771185/?ref=bookmarks
 9. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 10. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98/
 11. https://www.gen.ge/advokatebi/
 12. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028638210496870/
 13. https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-142461543128245/?ref=bookmarks
 14. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 15. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 16. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 17. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 18. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 19. https://sites.google.com/site/biznesgegma/umaspindzle-sakartveloshi
 20. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208140819969000/
 21. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 22. https://sites.google.com/site/investitsiebi/umaspindzle-sakartveloshi
 23. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 24. https://www.gen.ge/%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 25. https://sites.google.com/site/investitsia/umaspindzle-sakartveloshi
 26. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 27. https://www.gen.ge/%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98/
 28. https://www.gen.ge/biznes-gegmebis-dawera/
 29. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208139403302475/
 30. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 31. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 32. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 33. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 34. https://www.gen.ge/buraltruli-momsaxureba/
 35. https://www.gen.ge/biznes-gegmis-sedgena/
 36. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 37. https://www.gen.ge/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90/
 38. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 39. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 40. https://www.gen.ge/%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 41. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208115239971558/
 42. https://www.gen.ge/%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 43. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 44. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 45. https://www.gen.ge/inovaciuri-biznes-gegmebi/
 46. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 47. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208112639971818/
 48. http://www.medgeo.net/2017/01/15/biz-gegmebi/
 49. https://www.gen.ge/momsaxurebei-emigrantebisatvis/
 50. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 51. http://www.medgeo.net/2017/01/30/gverdebi/
 52. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 53. https://www.gen.ge/momsaxurebei-emigrantebisatvis/
 54. http://www.medgeo.net/2017/01/30/jgufebi/
 55. https://www.facebook.com/2214125001934832/photos/a.2214132131934119.1073741828.2214125001934832/2239581352722530/?type=3
 56. http://www.medgeo.net/2017/02/12/uznadze/
 57. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 58. https://www.gen.ge/qonebis-semfaseblebi/
 59. http://www.medgeo.net/2010/04/10/business/
 60. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 61. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 62. https://www.gen.ge/qonebis-semfaseblebi/
 63. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 64. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 65. https://www.gen.ge/inovaciuri-biznes-gegmebi/
 66. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028640587163299/
 67. https://www.gen.ge/biznes-gegmebis-dawera/
 68. http://www.medgeo.net/2017/02/23/awarmoe-saqartveloshi-axali-etapi/
 69. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 70. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 71. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208130519970030/
 72. https://www.gen.ge/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90-2/
 73. http://www.medgeo.net/2017/02/03/biznes-gegma-3/
 74. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208129606636788/
 75. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 76. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_70.html
 77. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028627840497907/
 78. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 79. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 80. http://www.medgeo.net/2017/02/03/aisbergi/
 81. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 82. https://www.gen.ge/safinanso-konsultaciebi/
 83. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208119499971132/
 84. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 85. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 86. http://www.medgeo.net/2017/01/29/servisi-biznesi/
 87. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208124933303922/
 88. https://www.facebook.com/2024640871082467/photos/a.2024642277748993.1073741828.2024640871082467/2032372690309285/?type=3
 89. http://www.medgeo.net/2017/02/23/biznesis-ideidan-grantamde/
 90. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208116849971397/
 91. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9D-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C
 92. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 93. https://www.facebook.com/2214125001934832/photos/a.2214132131934119.1073741828.2214125001934832/2239581352722530/?type=3
 94. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 95. https://www.gen.ge/kreditebi/
 96. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-134859850528975/?ref=bookmarks
 97. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 98. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 99. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208112639971818/
 100. https://www.gen.ge/სასტუმროები-პოდ-კლიუჩ/
 101. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208115239971558/
 102. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-1348839401909958/?ref=bookmarks
 103. https://www.gen.ge/სასტუმროები-პოდ-კლიუჩ/
 104. http://www.medgeo.net/2013/02/15/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 105. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 106. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 107. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 108. https://www.gen.ge/buraltruli-momsaxureba/
 109. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 110. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 111. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 112. https://www.gen.ge/investiciebi/
 113. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 114. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98-653963814992292/?ref=bookmarks
 115. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 116. https://www.gen.ge/biznes-konsultaciebi/
 117. https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94-138616353587441/?ref=bookmarks
 118. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 119. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 120. https://www.facebook.com/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-1421380464655771/?ref=bookmarks
 121. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 122. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 123. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 124. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 125. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 126. http://www.medgeo.net/2016/10/01/biznes-gegma-2/
 127. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98-1336935166411447/?ref=bookmarks
 128. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 129. http://www.medgeo.net/2013/03/15/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91/
 130. https://www.facebook.com/173610969904306/photos/a.173611589904244.1073741828.173610969904306/198448287420574/?type=3
 131. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90-577-235-400-1876351625725530/?ref=bookmarks
 132. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 133. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/1.html
 134. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-118714495503513/?ref=bookmarks
 135. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 136. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 137. https://www.facebook.com/113612158708565/photos/a.530861156983661.1073741827.113612158708565/1544209742315459/?type=3
 138. https://www.medgeo.net/2013/03/15/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%93%e1%83%98%e1%83%aa%e1%83%98%e1%83%9c%e1%83%9d-%e1%83%9b%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%94%e1%83%91/
 139. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 140. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-1659156064146965/?ref=bookmarks
 141. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 142. https://www.medgeo.net/2016/05/26/gayidva-ucxoetsi/
 143. https://www.facebook.com/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%96-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-155822311714668/?ref=bookmarks
 144. https://www.gen.ge/სასტუმროები-პოდ-კლიუჩ/
 145. https://www.medgeo.net/2016/05/26/gayidva-ucxoetsi/
 146. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-577-235-400-136008953749456/?ref=bookmarks
 147. https://www.medgeo.net/market/
 148. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 149. https://www.gen.ge/brendebi/
 150. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 151. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 152. https://www.gen.ge/shoping/
 153. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 154. https://www.gen.ge/sachuqari/
 155. https://www.facebook.com/155822311714668/photos/a.155848831712016.1073741828.155822311714668/177528279544071/?type=3
 156. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%98/
 157. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028629330497758/
 158. https://www.gen.ge/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/
 159. https://www.facebook.com/1659156064146965/photos/a.1659285117467393.1073741828.1659156064146965/1752156888180215/?type=3
 160. http://dafa.gen.ge/
 161. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 162. http://www.medgeo.net/2016/09/29/biznes-gegma/
 163. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028630627164295/
 164. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 165. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 166. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 167. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 168. https://www.gen.ge/korporatiuli-samartali/
 169. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 170. https://www.gen.ge/%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90/
 171. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028632460497445/
 172. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 173. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 174. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 175. https://www.gen.ge/indeqsebi-sruli/
 176. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 177. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98/
 178. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 179. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%96%E1%83%94-%E1%83%A1%E1%83%90/
 180. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 181. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 182. https://www.facebook.com/118714495503513/photos/a.118729908835305.1073741828.118714495503513/133034517404844/?type=3
 183. https://www.gen.ge/advokatebi/
 184. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 185. https://www.gen.ge/profesiuli-etika/
 186. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 187. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-2/
 188. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 189. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-2/
 190. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 191. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 192. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 193. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90-2/
 194. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98/
 195. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 196. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 197. https://www.gen.ge/anderzis-sedgena/
 198. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/
 199. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 200. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 201. https://www.gen.ge/sabanko-sasesxo-davebi/
 202. https://www.gen.ge/sabanko-sasesxo-davebi/
 203. https://www.gen.ge/biznes-gegmebis-dawera/
 204. https://www.gen.ge/biznes-gegmis-sedgena/
 205. https://www.gen.ge/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90/
 206. https://www.gen.ge/buraltruli-momsaxureba/
 207. https://www.gen.ge/buraltruli-momsaxureba/
 208. https://www.gen.ge/buraltruli-momsaxureba/
 209. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 210. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 211. https://www.gen.ge/ganqorwinebis-davebi/
 212. https://www.gen.ge/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 213. https://www.gen.ge/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 214. https://www.gen.ge/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%AD%E1%83%95%E1%83%98/
 215. https://www.gen.ge/biznes-gegmis-sedgena/
 216. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C/
 217. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94/
 218. http://www.medgeo.net/2017/02/15/%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%98/
 219. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91/
 220. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/
 221. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 222. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 223. http://www.medgeo.net/2010/04/10/business/
 224. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B/
 225. http://www.medgeo.net/2016/09/29/biznes-gegma/
 226. https://www.gen.ge/biznes-gegmis-sedgena/
 227. http://www.medgeo.net/2016/10/01/biznes-gegma-2/
 228. https://www.gen.ge/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 229. http://www.medgeo.net/2017/02/23/biznesis-ideidan-grantamde/
 230. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98/
 231. https://www.gen.ge/ბიზნეს-გეგმა-2/
 232. https://www.gen.ge/%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 233. https://www.facebook.com/182564645092680/photos/a.1843641605651634.1073741827.182564645092680/2039963982686061/?type=3
 234. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94/
 235. medgeo.net/2012/02/20/investori-2
 236. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 237. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 238. https://www.facebook.com/2214125001934832/photos/a.2214132131934119.1073741828.2214125001934832/2228143177199681/?type=3
 239. https://www.gen.ge/ახალგაზრდა-მეწარმეთათვი/
 240. https://www.gen.ge/%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%97/
 241. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes-gegmis-momzadeba-shedgena-1
 242. https://www.gen.ge/investiciebi/
 243. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/biznes—gegmis-momzadeba-shedgena
 244. https://sites.google.com/site/investitsiebi/biznes–gegmis-momzadeba-shedgena
 245. https://www.gen.ge/inovaciuri-biznes-gegmebi/
 246. https://sites.google.com/site/investitsia/biznes–gegmis-momzadeba-shedgena
 247. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0/
 248. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes-gegmis-momzadeba-shedgena
 249. https://www.gen.ge/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8/
 250. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 251. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 252. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/tipuri-da-inovatsiuri-biznes-gegmebi
 253. https://www.gen.ge/%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%90/
 254. https://sites.google.com/site/investitsia/biznes-gegmebis-momzadeba-shedgena
 255. https://www.gen.ge/ipotekuri-davebi/
 256. https://www.gen.ge/iuridiuli-konsultacia/
 257. https://www.gen.ge/%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92/
 258. https://sites.google.com/site/investitsiebi/tipuri-da-inovatsiuri-biznes–gegmebi
 259. https://www.gen.ge/%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98/
 260. https://sites.google.com/site/investitsia/tipuri-da-inovatsiuri-biznes–gegmebi
 261. https://www.gen.ge/iuridiuli-saitebi/
 262. https://sites.google.com/site/biznesgegma/tipuri-da-inovatsiuri-biznes-gegmebi
 263. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 264. https://www.gen.ge/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 265. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 266. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 267. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/tipuri-da-inovatsiuri-biznes-gegma
 268. https://www.gen.ge/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 269. https://sites.google.com/site/investitsia/tipuri-da-inovatsiuri-biznes–gegma
 270. http://www.medgeo.net/2013/02/15/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 271. https://www.gen.ge/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/
 272. https://sites.google.com/site/investitsiebi/tipuri-da-inovatsiuri-biznes–gegma
 273. https://www.gen.ge/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0/
 274. https://sites.google.com/site/sapinansoanalizi/tipuri-da-inovatsiuri-biznes—gegmebi
 275. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 276. https://www.gen.ge/nakvetis-dakanoneba/
 277. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes-gegma-1
 278. https://www.gen.ge/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/
 279. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 280. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 281. https://sites.google.com/site/biznesgegma/
 282. https://www.gen.ge/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98/
 283. https://sites.google.com/site/sapinansoanalizi/
 284. https://www.gen.ge/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 285. https://www.gen.ge/სასტუმროები-პოდ-კლიუჩ/
 286. https://www.gen.ge/%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A1/
 287. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 288. https://www.gen.ge/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 289. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2016/12/blog-post_25.html
 290. https://www.gen.ge/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9D-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98/
 291. http://www.medgeo.net/2016/07/30/fista-4/
 292. https://www.gen.ge/nasyidobis-xelsekruleba/
 293. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_93.html
 294. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 295. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 296. https://www.gen.ge/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 297. http://www.medgeo.net/2014/06/15/zirtkbila-2/
 298. https://www.gen.ge/sabanko-sasesxo-davebi/
 299. https://www.gen.ge/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90/
 300. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2016/12/blog-post_91.html
 301. https://www.gen.ge/otstupnikebis-davebi/
 302. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_17.html
 303. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 304. https://www.gen.ge/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94/
 305. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 306. https://www.gen.ge/%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 307. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 308. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 309. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2016/12/blog-post_29.html
 310. https://www.gen.ge/qonebis-privatizacia/
 311. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2016/12/blog-post_31.html
 312. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 313. https://www.gen.ge/qonebis-privatizacia/
 314. http://www.medgeo.net/2012/07/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 315. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028626577164700/
 316. https://www.gen.ge/samemkvidreo-davebi/
 317. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 318. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes–gegma
 319. https://www.gen.ge/samseneblo-kompaniebtan-davebi/
 320. https://sites.google.com/site/sapinansoanalizi/biznes—gegma
 321. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98/
 322. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 323. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 324. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 325. https://sites.google.com/site/investitsia/biznes-gegma
 326. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 327. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 328. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 329. https://www.gen.ge/sabanko-sasesxo-davebi/
 330. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 331. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 332. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 333. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 334. https://sites.google.com/site/investitsia/biznes-gegmebis-shedgena-momzadeba
 335. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 336. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 337. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 338. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/biznes–gegma
 339. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 340. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 341. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028624570498234/
 342. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 343. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028620590498632/
 344. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/biznes–gegmebis-shedgena-momzadeba-1
 345. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 346. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 347. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028619377165420/
 348. %83%9A%E1%83%98/
 349. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/biznes–gegmebis-shedgena-momzadeba
 350. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 351. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 352. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 353. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028616277165730/
 354. https://sites.google.com/site/investitsiebi/biznes-gegmebis-shedgena-momzadeba
 355. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 356. https://www.gen.ge/kreditebi/
 357. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 358. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes-gegmis-shedgena-momzadeba
 359. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028615183832506/
 360. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 361. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 362. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes—gegmis-shedgena-momzadeba
 363. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028613573832667/
 364. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/
 365. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 366. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 367. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 368. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes—gegmebis-shedgena-momzadeba
 369. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 370. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 371. https://sites.google.com/site/investitsia/biznes-gegmebis-momzadeba-shedgena-1
 372. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 373. https://www.gen.ge/samemkvidreo-davebi/
 374. https://sites.google.com/site/biznesgegma/biznes—gegmebis-momzadeba-shedgena
 375. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3/
 376. https://sites.google.com/site/investitsia/biznes–gegmis-shedgena-momzadeba
 377. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3/
 378. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/biznes–gegmis-shedgena-momzadeba
 379. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028608213833203/
 380. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-2/
 381. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 382. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 383. https://sites.google.com/site/sapinansoanalizi/biznes–gegmebis-momzadeba-shedgena
 384. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 385. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98/
 386. https://sites.google.com/site/sapinansokonsultatsia/biznes–gegmebis-momzadeba-shedgena
 387. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 388. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 389. https://sites.google.com/site/sapinansoanalizi/biznes-gegmis-shedgena-momzadeba
 390. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97-2/
 391. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028606820500009/
 392. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1613367642045387/?type=3
 393. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028609200499771/
 394. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%9D-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91/
 395. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 396. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 397. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028603480500343/
 398. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 399. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 400. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028090230551668/
 401. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 402. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 403. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 404. https://www.gen.ge/avtofarexis-gaformeba/
 405. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 406. http://www.medgeo.net/2014/06/15/zirtkbila-2/
 407. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028084813885543/
 408. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 409. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 410. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98/
 411. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 412. https://www.facebook.com/ინოვაციური-ბიზნეს-გეგმები-2024640871082467/
 413. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028081730552518/
 414. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90/
 415. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028088043885220/
 416. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028071653886859/
 417. https://www.facebook.com/182564645092680/photos/a.1843641605651634.1073741827.182564645092680/2020990287916764/?type=3
 418. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028079273886097/
 419. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90/
 420. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 421. https://www.facebook.com/653963814992292/photos/a.654019588320048.1073741828.653963814992292/691890664532940/?type=3
 422. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 423. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 424. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 425. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%9D-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 426. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 427. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1613373118711506/?type=3
 428. https://www.gen.ge/sabanko-sasesxo-davebi/
 429. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 430. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 431. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%90/
 432. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028074363886588/
 433. https://www.facebook.com/საერთაშორისო-ბიზნეს-გეგმები-2214125001934832/
 434. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028069187220439/
 435. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%90/
 436. http://www.medgeo.net/2010/02/05/nostalgia/
 437. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028076067219751/
 438. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 439. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 440. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B/
 441. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 442. https://www.facebook.com/1876351625725530/photos/a.1876466925714000.1073741828.1876351625725530/1958419157518776/?type=3&theater
 443. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 444. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97/
 445. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 446. https://www.facebook.com/182564645092680/photos/a.1843641605651634.1073741827.182564645092680/2021086741240452/?type=3
 447. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 448. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98/
 449. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028066863887338/
 450. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208273663289049/
 451. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1614333431948808/?type=3
 452. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A/
 453. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 454. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 455. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208271226622626/
 456. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=149556132392680&id=134859850528975
 457. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208272526622496/
 458. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2025198047693416&id=2024640871082467
 459. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 460. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2216070231740309&id=2214125001934832
 461. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 462. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90/
 463. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 464. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1614035031978648/?type=3
 465. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 466. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94/
 467. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208270263289389/
 468. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 469. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 470. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1613485958700222/?type=3
 471. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94/
 472. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 473. https://www.gen.ge/cuqebis-xelsekruleba/
 474. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 475. https://www.gen.ge/%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0/
 476. ttps://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-173610969904306/?ref=bookmarks
 477. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1613477268701091/?type=3
 478. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208263736623375/
 479. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 480. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1613422195373265/?type=3
 481. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%94/
 482. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 483. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 484. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 485. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208266573289758/
 486. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1614039488644869/?type=3
 487. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 488. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D/
 489. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208261033290312/
 490. http://www.medgeo.net/2015/08/03/mcire-biznesi/
 491. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 492. https://www.gen.ge/%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98/
 493. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208258513290564/
 494. http://www.medgeo.net/2017/02/13/creditebi/
 495. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 496. https://www.gen.ge/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97/
 497. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208256356624113/
 498. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 499. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 500. http://www.medgeo.net/2017/02/13/grantebi-2/
 501. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208151123301303/
 502. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94/
 503. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 504. http://www.medgeo.net/2017/02/15/%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%98/
 505. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 506. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90/
 507. http://www.medgeo.net/2010/02/05/nostalgia/
 508. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 509. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 510. http://www.medgeo.net/2017/02/12/inovaciuri/
 511. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 512. https://www.gen.ge/%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A4%E1%83%AA%E1%83%98/
 513. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 514. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 515. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208149023301513/
 516. https://www.facebook.com/1336935166411447/photos/a.1336974119740885.1073741828.1336935166411447/1394028774035419/?type=3
 517. https://www.gen.ge/%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D-%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A7%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C/
 518. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 519. http://www.medgeo.net/2017/02/12/saavtoro-2/
 520. https://www.gen.ge/%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95/
 521. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208147049968377/
 522. http://www.medgeo.net/2017/02/13/creditebi/
 523. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 524. https://www.gen.ge/uzravi-qonebis-davebi/
 525. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208144886635260/
 526. http://www.medgeo.net/2017/02/03/biznes-gegma-3/
 527. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 528. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 529. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 530. https://www.gen.ge/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0/
 531. https://www.facebook.com/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-169067479796604/?ref=bookmarks
 532. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208138243302591/
 533. https://www.gen.ge/%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/
 534. https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%9D-175277085828841/?ref=bookmarks
 535. https://www.gen.ge/qonebis-registracia/
 536. https://www.facebook.com/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-132130043514945/?ref=bookmarks
 537. https://www.gen.ge/qonebis-registracia/
 538. http://www.medgeo.net/2016/07/30/fista-4/
 539. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 540. https://www.gen.ge/qonebis-privatizacia/
 541. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208136969969385/
 542. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 543. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 544. https://www.gen.ge/qonebis-semowmeba/
 545. http://www.medgeo.net/2017/02/13/grantebi-2/
 546. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 547. https://www.gen.ge/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1/
 548. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-150501471673627/?ref=bookmarks
 549. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 550. https://www.gen.ge/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 551. https://www.facebook.com/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-219973238087875/?ref=bookmarks
 552. https://www.facebook.com/182564645092680/photos/a.1843641605651634.1073741827.182564645092680/2048184325197360/?type=3
 553. https://www.gen.ge/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91/
 554. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90-182564645092680/?ref=bookmarks
 555. https://www.gen.ge/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/
 556. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-150501471673627/?ref=bookmarks
 557. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 558. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 559. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208134683302947/
 560. https://www.gen.ge/%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 561. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 562. https://www.facebook.com/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9A-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98-220737018008474/?ref=bookmarks
 563. https://www.medgeo.net/pwd/
 564. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 565. https://www.facebook.com/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90-146722448714863/?ref=bookmarks
 566. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208133493303066/
 567. https://www.gen.ge/%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3/
 568. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208269096622839/
 569. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-188745307822824/?ref=bookmarks
 570. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 571. https://www.gen.ge/cuqebis-xelsekruleba/
 572. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 573. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html
 574. https://www.facebook.com/%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%98-113612158708565/?ref=bookmarks
 575. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 576. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208132166636532/
 577. https://www.gen.ge/%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC/
 578. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%9D-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-577-235-400-1659156064146965/?ref=bookmarks
 579. http://www.medgeo.net/2018/03/18/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 580. https://www.facebook.com/324785071260021/photos/a.324788747926320.1073741828.324785071260021/341934979545030/?type=3
 581. http://biznesgegmebi.blogspot.com/2017/01/blog-post_84.html