კანდიდატის რეგისტრაცია

კანდიდატის რეგისტრაცია – Registration of Candidate  – შესაბამისი კომისიის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების, პარტიების, ბლოკების ან საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი კანდიდატ(ებ)ის საარჩევნო რეგისტრაცია.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……