კენჭისყრის დრო და ადგილი

კენჭისყრის დრო და ადგილი – Polling Time and Place  – კენჭისყრა იმართება კენჭისყრის შენობაში (საუბნო საარჩევნო კომისია) არჩევნების (კენჭისყრის) დღის 8 საათიდან 20 საათამდე    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……