კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი

კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნი – Polling Day Log-Book  – საარჩევნო უბანში კენჭისყრის პროცესის და კენჭისყრის მიმდინარეობის თაობაზე პრეტენზიების, საჩივრებისა და შენიშვნების ამსახველი სპეციალური ჟურნალი.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……