კრიოთერაპია

ხშირად კრიოთერაპია ტარდება ადგილობრივი ანესთეზიით. მისი მსვლელობისას ჰემოროიდულ კვანძებს ყინავენ თხევადი აზოტით 3-4 წუთის განმავლობაში. როდესაც მიმდინარეობს გადნობა, კვანძი კვდება, ხოლო მის ადგილას ვითარდება ნაიარევი, რომელსაც მკურნალობენ სპეციალური პრეპარატებით. მკურნალობის მცირეინვაზიური  მეთოდი არ მოითხოვს ჰოსპიტალიზაციას და საერთო ნარკოზს.
http://www.medgeo.net/2012/11/30/%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%90/