ლუდი ა ლა ფურშეტზე

ლუდი ა ლა ფურშეტზე არაა იშვიათობა.
ლუდი – მიიღება მარცვლეულის გამოხდის გზით. ლუდის ტრადიციული ინგრედიენტებია ალაო, საფუარი და წყალი.

ლუდი სამი სახისაა: ელი, ლაგერი და სტაუტი. ელის და ლაგერის წარმოებისთვის გამოიყენება გამოხდის სხვადასხვანაირი ტექნოლოგია. “ზემო გამოხდის” შედეგად მიიღება ელი. “ქვედა გამოხდის შედეგად” კი ლაგერი.

ამრიგად, ლაგერი უფრო ღიაა და ნახშირმჟავა გაზით არის სავსე, ვიდრე ელი. სტაუტი-უფრო მუქი და მძიმეა. ცნობილი გინესი მიეკუთვნება სტაუტებს. კასრის ლუდი კეგებშია მოთავსებული (სპეც. კასრები). მას არ ასხამენ ბოთლებში და ქილებში.

ქეითერინგის საკონსულტაციო ჯგუფი  599 06 91 51
საწყისი წყარო: რესტორნის სერვის მენეჯერი 2015 წელი. სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. ლია ვაშაკაშვილი. რუსუდან ჩართოლანი. თამარ გოგოლაშვილი. ირაკლი დიდენკო.