მზის კოსმეტიკა

იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ კანის გამოშრობა და დამწვრობა მზის აბაზანების მიღებისას, აუცილებელია სპეციალური პრეპარატების გამოყენება – კრემის, კოსმეტიიკური რძის, გელის, აეროზოლისა და სხვ. სახით. ეს პრეპარატები შეიცავენ სპეციალურ ნივთიერებებს – ულტრაიისფერი გამოსხივების ფილტრებს, რომლებიც ხელს უშლიან კანში მის შეღწევას. ყოველ დამცავ კრემს აქვს მზისგან დაცვის ინდექსი, რომელიც გამოისახება ციფრებით 2-დან 40 – მდე და ზემოთ. რაც უფრო მეტია ინდექსის რიცხვითი მაჩვენებელი, მით მაღალია დაცვის დონე. თანამედროვე კრემებს ასეთი 2 სახის ინდექსი აქვთ – 1. SPF – ულტრაიისფერი B სხივებისგან დაცვის დონე; 2. UVA – ულტრაიისფერი A სხივებისგან დაცვის დონე; Read the rest of this entry »