მიქაძე, გეგეჭკორი, თაქთაქიშვილი

მიქაძე, გეგეჭკორი, თაქთაქიშვილი (საადვოკატო ბიუროები)

თბილისი, კატო მიქელაძის N3;

ტელ: +995 32 2611308; +995 32 2611309

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები; 4. არბიტრაჟები; 5. ექსპერტიზის ცენტრები; 6. აუდიტორული კომპანიები; 7. იურიდიული მომსახურება; 8. ნოტარიუსები; 9. ორგანიზაციების რეგისტრაცია

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……