მსოფლიოს უმსხვილესმა კომპანია – SAP-მა ინფორმაციული ტექნოლოგიების დარგში სამუშაოდ მოიწვია აუტისური სპექტრის აშლილობის მქონე პირები

მსოფლიოს უმსხვილესმა კომპანია – SAP-მა ინფორმაციული ტექნოლოგიების დარგში სამუშაოდ მოიწვია აუტისური სპექტრის აშლილობის მქონე პირები

უკანასკნელ წლებში, მნიშვნელოვნად გაიზარდა კომპანიებისგან შემოთავაზებები და ინიციატივები – დაასაქმონ შშმ პირები . 2018 წელს მსოფლიოს უმსხვილესმა კომპანია – SAP-მა ინფორმაციული ტექნოლოგიების დარგში სამუშაოდ მოიწვია აუტისური სპექტრის აშლილობის მქონე პირები სხვადასხვა პოზიციებზე , როგორებიცაა: ინჟინერია, პროგრამირება, ხარისხის კონტროლი და ა.შ  აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის ამ კომპანიაში დასაქმებულია 65,000 ადამიანი და კომპანია 2020 წლისთვის კვლავ გეგმავს გაფართოებას, კერძოდ, აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე დასაქმებული პირების რიცხვი გაზარდოს 1%-მდე .