ქართული ინტერნეტ-რესურსები მცენარეთა თესლების შესახებ

ფეის-გვერდები

 1. https://www.facebook.com/Indoors-plants-505294049851760/?ref=bookmarks
 2. https://www.facebook.com/Succulent-Seeds-1361620370610262/?ref=bookmarks
 3. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98-525508441148910/?ref=bookmarks
 4. https://www.facebook.com/Non-virus-seedlings-and-seeds-2039960709556320/?ref=bookmarks
 5. https://www.facebook.com/%E1%83%A3%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9D-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-134865997225576/?ref=bookmarks
 6. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-132541227416617/?ref=bookmarks
 7. https://www.facebook.com/%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-374875779649205/?ref=bookmarks
 8. https://www.facebook.com/%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-374875779649205/?ref=bookmarks
 9. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-188745307822824/?ref=bookmarks
 10. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-140309572699305/?ref=bookmarks
 11. https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98-224953280918433/?ref=bookmarks
 12. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90-182564645092680/?ref=bookmarks
 13. https://www.facebook.com/%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-175470389153764/?ref=bookmarks
 14. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-182959401729439/?ref=bookmarks
 15. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-182959401729439/?ref=bookmarks
 16. https://www.facebook.com/%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-176723822367535/?ref=bookmarks
 17. https://www.facebook.com/%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-176723822367535/?ref=bookmarks
 18. https://www.facebook.com/%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-113468788724806/?ref=bookmarks
 19. https://www.facebook.com/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-175199115845527/?ref=bookmarks
 20. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98-150990858286203/?ref=bookmarks
 21. https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-133237990069911/?ref=bookmarks
 22. https://www.facebook.com/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-168618856512831/?ref=bookmarks
 23. https://www.facebook.com/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-178218138866033/?ref=bookmarks
 24. https://www.facebook.com/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-115922245145441/?ref=bookmarks
 25. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-179790032044921/?ref=bookmarks
 26. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-175839152447741/?ref=bookmarks
 27. https://www.facebook.com/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-122290337836292/?ref=bookmarks
 28. https://www.facebook.com/%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97-566693136871190/?ref=bookmarks
 29. https://www.facebook.com/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97-1723222217958753/?ref=bookmarks
 30. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9D-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-1579964012302963/?ref=bookmarks
 31. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97-605348022975593/?ref=bookmarks
 32. https://www.facebook.com/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97-494391240770390/?ref=bookmarks
 33. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97-272730479746463/?ref=bookmarks
 34. https://www.facebook.com/businessingeorgia1/?ref=bookmarks
 35. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-189179404425606/?ref=bookmarks
 36. https://www.facebook.com/Family-Online-Market-1516258471744562/?ref=bookmarks
 37. https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-1657829874267652/?ref=bookmarks
 38. https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-Online-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-2090950544461968/?ref=bookmarks
 39. https://www.facebook.com/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90-732998383444743/?ref=bookmarks
 40. https://www.facebook.com/Seed-146398056052642/?ref=bookmarkshttps://www.facebook.com/Vegetable-Plant-Gardening-193802404705100/?ref=bookmarks
 41. https://www.facebook.com/Vegetable-Fruit-Herbs-and-Flower-Gardening-192061774713940/
 42. https://www.facebook.com/Grow-Your-Own-Food-151011605563070/?ref=bookmarks
 43. https://www.facebook.com/Small-Scale-Farmers-1808995815842143/?ref=bookmarks
 44. https://www.facebook.com/House-Plant-Hobby-Growers-167039780600904/?ref=bookmarks
 45. https://www.facebook.com/Plants-in-My-Terrace-Garden-2043179729303570/?ref=bookmarks
 46. https://www.facebook.com/Vertical-Gardening-327034571140065/?ref=bookmarks
 47. https://www.facebook.com/Container-Gardening-2103283393226967/?ref=bookmarks
 48. https://www.gen.ge/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90-2/
 49. https://www.gen.ge/%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98/

ფეის- ჯგუფები

 1. www.medgeo.net – ის მეგობრები
 2. Интернет шопинг
 3. ალტერნატიული მკურნალობა
 4. ამაზონის სიახლეები
 5. ამაზონის სიახლეები
 6. ამაზონის სიახლეები
 7. ამაზონის სიახლეები
 8. ვიტამინები და საკვები დანამატები
 9. ზღმარტლი
 10. კენკროვანები
 11. მოცვი
 12. მცენარეთა მოყვარულთა კლუბი
 13. მწვანილით ვაჭრობა
 14. ონლაინ შოპინგი
 15. ონლაინ შოპინგი
 16. ონლაინ შოპინგი
 17. სანელებლები
 18. სახლისა და ბაღის ნივთები გამოწერით
 19. ფეიხოა
 20. ფიტოთერაპია და სამკურნალო მცენარეები
 21. ფსტა, ფისტა
 22. ჩაი
 23. ციტრუსებით ვაჭრობა
 24. ძირტკბილა
 25. ხილი და ჩირი
 26. ჯანმრთელობაზე ზრუნვა 60 –ის შემდეგ
 27. ჯიგარი თაობა

Top- პოსტები

 1. https://www.medgeo.net/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 2. https://www.medgeo.net/seeds/
 3. https://www.gen.ge/მცენარეთა-თესლები/

სპეციალური  პოსტები

 1. შაფრანი    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2065647540320970&id=2039960709556320
 2. ორბიეტა https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2004842596198200&id=182564645092680
 3. პასიფლორა https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2004875752861551&id=182564645092680
 4. პელანგონია  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2004876512861475&id=182564645092680
 5. პეტუნია https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2004877066194753&id=182564645092680
 6. ქლოროფიტუმი  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2004882376194222&id=182564645092680
 7. გრავიოლა http://www.medgeo.net/2014/04/12/graviola-2/
 8. ძირტკბილა http://www.medgeo.net/2014/06/15/zirtkbila-2/
 9. პომიდორის ხე .. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=147462825946165&id=146398056052642

პოსტები

პირველი ჯგუფი

 1. http://www.medgeo.net/2016/10/01/biznes-gegma-2/
 2. http://www.medgeo.net/2016/09/29/biznes-gegma/
 3. http://www.medgeo.net/2010/04/10/business/
 4. http://www.medgeo.net/2014/06/15/zirtkbila-2/
 5. http://www.medgeo.net/2016/07/30/fista-4/
 6. http://www.medgeo.net/2017/02/03/biznes-gegma-3/
 7. http://www.medgeo.net/2017/02/13/grantebi-2/
 8. http://www.medgeo.net/2017/02/13/creditebi/
 9. http://www.medgeo.net/2017/02/12/saavtoro-2/
 10. http://www.medgeo.net/2017/02/12/inovaciuri/
 11. http://www.medgeo.net/2015/08/03/mcire-biznesi/
 12. http://www.medgeo.net/2010/02/05/nostalgia/
 13. http://www.medgeo.net/2017/02/15/%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%98/
 14. http://www.medgeo.net/2017/02/23/biznesis-ideidan-grantamde/
 15. medgeo.net/2012/02/20/investori-2
 16. https://www.gen.ge/ბიზნეს-გეგმა-2/
 17. https://www.gen.ge/ახალგაზრდა-მეწარმეთათვი/
 18. https://www.facebook.com/2214125001934832/photos/a.2214132131934119.1073741828.2214125001934832/2228143177199681/?type=3
 19. https://www.facebook.com/182564645092680/photos/a.1843641605651634.1073741827.182564645092680/2039963982686061/?type=3

 

 1. http://www.medgeo.net/2017/12/24/seeds/
 2. https://www.medgeo.net/2017/12/25/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 3.  https://www.medgeo.net/2018/01/11/succulents-seeds/
 4. https://www.facebook.com/Indoors-plants-505294049851760/?ref=bookmarks
 5. https://www.medgeo.net/2018/01/12/indoor-plants-seeds/
 6.  http://www.medgeo.net/2017/12/24/seeds/
 7. https://www.facebook.com/Succulent-Seeds-1361620370610262/?ref=bookmarks
 8. https://www.medgeo.net/2018/01/12/house-plants-seeds/
 9. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98-525508441148910/?ref=bookmarks
 10. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-berries/
 11. https://www.facebook.com/Non-virus-seedlings-and-seeds-2039960709556320/?ref=bookmarks
 12. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-vegetables/
 13. https://www.facebook.com/%E1%83%A3%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9D-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-134865997225576/?ref=bookmarks
 14. https://www.medgeo.net/2018/01/16/decorative-plants-seeds/
 15. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-132541227416617/?ref=bookmarks
 16. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-exotic-plants/
 17. https://www.facebook.com/%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-374875779649205/?ref=bookmarks
 18. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-grainings/
 19. https://www.facebook.com/%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-374875779649205/?ref=bookmarks
 20. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-grainings/
 21. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-grains/
 22.  https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-grainings/
 23. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-nuts/
 24. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-188745307822824/?ref=bookmarks
 25. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-pluralgreens/
 26. https://www.medgeo.net/2014/06/15/zirtkbila-2/
 27. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-pluralgreens/
 28. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-grains/
 29. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-vegetables/
 30. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-vertical-plants/
 31. https://www.medgeo.net/2018/01/16/fruit-seeds/
 32. https://www.medgeo.net/2014/11/29/seli/
 33. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-182959401729439/?ref=bookmarks
 34. hhttps://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-182959401729439/?ref=bookmarks
 35. ttps://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-wood-decorative-plants/
 36. https://www.facebook.com/%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-176723822367535/?ref=bookmarks
 37. http://www.medgeo.net/2009/12/15/fista-2/
 38. https://www.medgeo.net/2018/01/16/bonsais-unusual-styles/
 39. https://www.medgeo.net/2018/01/18/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/
 40. https://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91/
 41. https://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/
 42. https://www.medgeo.net/2018/01/16/mushrooms-seeds/
 43. https://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91/
 44. https://www.medgeo.net/2018/01/16/dry-fruits-seeds/
 45. https://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90/
 46. https://www.medgeo.net/2014/04/12/graviola-2/
 47. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-berries/
 48. https://www.medgeo.net/2018/01/18/%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 49. https://www.medgeo.net/2018/01/16/fruit-seeds/
 50. https://www.medgeo.net/2018/01/16/dry-fruits-seeds/
 51. https://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/
 52. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-wood-decorative-plants/
 53. https://www.medgeo.net/2016/05/07/deda-2/
 54. https://www.medgeo.net/2018/01/11/succulents-seeds/
 55. https://www.medgeo.net/2018/01/12/indoor-plants-seeds/
 56. https://www.medgeo.net/2018/01/12/house-plants-seeds/
 57. https://www.medgeo.net/2016/05/08/sacuqari-qorwin/
 58. https://www.medgeo.net/2018/01/16/decorative-plants-seeds/
 59. https://www.medgeo.net/2009/12/26/%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%9D/
 60. https://www.medgeo.net/2016/05/05/qorwili-2/
 61. https://www.medgeo.net/2018/01/16/seeds-of-vertical-plants/
 62. https://www.medgeo.net/2018/01/24/%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/
 63. https://www.medgeo.net/2018/01/08/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 64. https://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90/
 65. https://www.medgeo.net/2015/01/13/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98/
 66. https://www.medgeo.net/2015/01/14/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90/
 67. https://www.medgeo.net/2018/01/16/bonsais-unusual-styles/
 68. https://www.medgeo.net/2018/01/15/%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 69. https://www.medgeo.net/2018/01/15/%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 70. http://www.medgeo.net/2018/01/15/%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91/
 71. http://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 72. https://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90/
 73. https://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1/
 74. https://www.medgeo.net/2018/01/24/%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/
 75. https://www.medgeo.net/2007/01/17/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90/
 76. https://www.medgeo.net/2007/01/17/%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94/
 77. https://www.medgeo.net/2007/01/17/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A1/
 78. https://www.medgeo.net/2007/01/17/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90/
 79. https://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%99%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1/
 80. https://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94-%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 81. https://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 82. https://www.medgeo.net/2007/01/18/%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 83. https://www.facebook.com/%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-176723822367535/?ref=bookmarks
 84. https://www.facebook.com/%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-113468788724806/?ref=bookmarks
 85. https://www.facebook.com/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-175199115845527/?ref=bookmarks
 86. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98-150990858286203/?ref=bookmarks
 87. https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-133237990069911/?ref=bookmarks
 88. https://www.facebook.com/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-168618856512831/?ref=bookmarks
 89. https://www.facebook.com/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-178218138866033/?ref=bookmarks
 90. https://www.facebook.com/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-115922245145441/?ref=bookmarks
 91. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-179790032044921/?ref=bookmarks
 92. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-175839152447741/?ref=bookmarks
 93. https://www.facebook.com/%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-122290337836292/?ref=bookmarks
 94. https://www.facebook.com/%E1%83%96%E1%83%9D%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97-566693136871190/?ref=bookmarks
 95. https://www.facebook.com/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97-1723222217958753/?ref=bookmarks
 96. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9D-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-1579964012302963/?ref=bookmarks
 97. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97-605348022975593/?ref=bookmarks
 98. https://www.facebook.com/%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97-494391240770390/?ref=bookmarks
 99. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%97-272730479746463/?ref=bookmarks
 100. https://www.facebook.com/businessingeorgia1/?ref=bookmarks
 101. https://www.facebook.com/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-189179404425606/?ref=bookmarks
 102. https://www.facebook.com/Family-Online-Market-1516258471744562/?ref=bookmarks
 103. https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-1657829874267652/?ref=bookmarks
 104. https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-Online-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-2090950544461968/?ref=bookmarks
 105. https://www.facebook.com/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90-732998383444743/?ref=bookmarks
 106. https://www.medgeo.net/2018/01/16/mushrooms-seeds/
 107. https://www.facebook.com/%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-175470389153764/?ref=bookmarks
 108. https://www.facebook.com/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-140309572699305/?ref=bookmarks
 109. https://www.medgeo.net/2017/12/25/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 110. https://www.facebook.com/%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%9D-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98-224953280918433/?ref=bookmarks
 111. https://www.facebook.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90-182564645092680/?ref=bookmarks
 112. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2065647540320970&id=2039960709556320
 113. http://www.medgeo.net/2018/02/19/მოწყობილობები-აგრო-სფერო/
 114. http://www.medgeo.net/2018/02/19/top-seeds/
 115. http://www.medgeo.net/2018/02/19/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/

მეორე ჯგუფი

 1. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025669834312904/
 2. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025669144312973/
 3. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025668290979725/
 4. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025665897646631/
 5. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025662147647006/
 6. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025661640980390/
 7. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025660820980472/
 8. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025658167647404/
 9. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025657404314147/
 10. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025657244314163/
 11. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025645680981986/
 12. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025641040982450/
 13. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025640580982496/
 14. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025639967649224/
 15. https://www.facebook.com/2024640871082467/videos/2025639640982590/
 16. https://www.facebook.com/2214125001934832/videos/2217214848292514/
 17. https://www.facebook.com/2214125001934832/videos/2217213874959278/
 18. https://www.facebook.com/2214125001934832/videos/2217212634959402/
 19. https://www.facebook.com/2214125001934832/videos/2217210748292924/
 20. https://www.facebook.com/2214125001934832/videos/2217209931626339/
 21. https://www.facebook.com/2214125001934832/videos/2217209104959755/
 22. https://www.facebook.com/2214125001934832/videos/2217208114959854/
 23. https://www.facebook.com/2214125001934832/videos/2217198651627467/
 24. https://www.facebook.com/2214125001934832/videos/2217197104960955/

Facebook – პოსტები

 1. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1613030825412402/?type=3
 2. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1613031752078976/?type=3
 3. https://www.facebook.com/2103283393226967/photos/a.2103283936560246.1073741827.2103283393226967/2106190942936212/?type=3&theater
 4. https://www.facebook.com/146398056052642/photos/a.147462425946205.1073741828.146398056052642/147909385901509/?type=3
 5. https://www.facebook.com/182564645092680/photos/a.1843641605651634.1073741827.182564645092680/2022072681141858/?type=3
 6. https://www.facebook.com/182564645092680/photos/a.1843641605651634.1073741827.182564645092680/2022072247808568/?type=3
 7. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2025198047693416&id=2024640871082467
 8. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2216070231740309&id=2214125001934832

ქეთა

1) https://www.facebook.com/182564645092680/photos/a.1843641605651634.1073741827.182564645092680/2027454097270383/?type=3&theater

2) https://www.facebook.com/146722448714863/photos/a.565281846858919.1073741827.146722448714863/1586731048047322/?type=3&theater

3) https://www.facebook.com/453469211403280/photos/a.457358924347642.1073741829.453469211403280/1638038356279687/?type=3&theater

4) https://www.facebook.com/175277085828841/photos/a.750893294933881.1073741827.175277085828841/1711795318843669/?type=3&theater

5) https://www.facebook.com/179790032044921/photos/a.1775869539103621.1073741830.179790032044921/1858090634214844/?type=3&theater

6) https://www.facebook.com/132541227416617/photos/a.135130833824323.1073741831.132541227416617/151047645565975/?type=3&theater

7) https://www.facebook.com/374875779649205/photos/a.375033136300136.1073741829.374875779649205/416243858845730/?type=3&theater

8) https://www.facebook.com/113612158708565/photos/a.530861156983661.1073741827.113612158708565/1533254376744329/?type=3&theater

9) https://www.facebook.com/182564645092680/photos/gm.1366929376787178/2035722446443548/?type=3&theater&ifg=1

10) https://www.facebook.com/169067479796604/photos/a.1603998189636852.1073741829.169067479796604/1687528947950442/?type=3&theater

11) https://www.facebook.com/183532638342220/photos/a.1880867198608747.1073741829.183532638342220/1972467899448676/?type=3&theater

12) https://www.facebook.com/175470389153764/photos/a.1759533417414112.1073741828.175470389153764/1851474904886629/?type=3&theater

13) https://www.facebook.com/115922245145441/photos/a.1817433078327674.1073741828.115922245145441/1929063553831292/?type=3&theater

14) https://www.facebook.com/189179404425606/photos/a.1750284728315058.1073741828.189179404425606/1877514958925367/?type=3&theater

15)https://www.facebook.com/182959401729439/photos/a.2032069783485049.1073741827.182959401729439/2155003711191655/?type=3&theater

16)https://www.facebook.com/188745307822824/photos/a.2068921456471857.1073741829.188745307822824/2192960244067977/?type=3&theater

17)https://www.facebook.com/171648922876370/photos/a.2136427709731805.1073741828.171648922876370/2258550857519489/?type=3&theater

18)https://www.facebook.com/133237990069911/photos/a.1609958699064492.1073741828.133237990069911/1687923441268017/?type=3&theater

19) https://www.facebook.com/178887342141644/photos/a.1002104773153226.1073741826.178887342141644/1846672592029769/?type=3&theater

20)https://www.facebook.com/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90-732998383444743/

21) https://www.facebook.com/174626759799200/photos/a.175864759675400.1073741828.174626759799200/198970910698118/?type=3&theater

22) https://www.facebook.com/2043179729303570/photos/a.2051685798452963.1073741828.2043179729303570/2051685638452979/?type=3&theater

23) https://www.facebook.com/167039780600904/photos/a.171156706855878.1073741828.167039780600904/171156656855883/?type=3&theater

24) https://www.facebook.com/327034571140065/photos/a.327034941140028.1073741827.327034571140065/333773627132826/?type=3&theater

25) https://www.facebook.com/businessingeorgia1/photos/a.1096924357077200.1073741828.162005017235810/1181035761999392/?type=3&theater

26) https://www.facebook.com/505294049851760/photos/a.506302043084294.1073741828.505294049851760/533228547058310/?type=3&theater

27) https://www.facebook.com/219973238087875/photos/a.1621093724642479.1073741828.219973238087875/1735401259878391/?type=3&theater

28) https://www.facebook.com/132130043514945/photos/pb.132130043514945.-2207520000.1521073303./1744045545656712/?type=3&theater

29) https://www.facebook.com/150501471673627/photos/rpp.150501471673627/1724233697633722/?type=3&theater

30) https://www.facebook.com/220737018008474/photos/a.1337002503048581.1073741827.220737018008474/1807069772708516/?type=3&theater

31) https://www.facebook.com/1348839401909958/photos/a.1348947401899158.1073741828.1348839401909958/1427914884002409/?type=3&theater

32) https://www.facebook.com/155822311714668/photos/a.155848831712016.1073741828.155822311714668/176239026339663/?type=3&theater

33) https://www.facebook.com/1421380464655771/photos/a.1421409381319546.1073741828.1421380464655771/1502403719886778/?type=3&theater

34) https://www.facebook.com/1336935166411447/photos/a.1336974119740885.1073741828.1336935166411447/1411165532321743/?type=3&theater

35) https://www.facebook.com/142461543128245/photos/a.142468126460920.1073741828.142461543128245/162170657824000/?type=3&theater

36) https://www.facebook.com/118714495503513/photos/a.118729908835305.1073741828.118714495503513/132141730827456/?type=3&theater

37) https://www.facebook.com/198050790771185/photos/a.198056184103979.1073741828.198050790771185/225184591391138/?type=3&theater

38) https://www.facebook.com/151407785500258/photos/a.151411908833179.1073741828.151407785500258/172619930045710/?type=3&theater

39) https://www.facebook.com/195709037693789/photos/a.195735431024483.1073741828.195709037693789/197199744211385/?type=3&theater

40) https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-119767202125055/

41) https://www.facebook.com/dominicanbanana/photos/a.608097449532169.1073741828.607040106304570/611111125897468/?type=3&theater

42) https://www.facebook.com/196876091045504/photos/a.197684267631353.1073741828.196876091045504/199941380738975/?type=3&theater

43) https://www.facebook.com/2214125001934832/photos/a.2214132131934119.1073741828.2214125001934832/2230980023582663/?type=3&theater

44) https://www.facebook.com/2024640871082467/photos/a.2024642277748993.1073741828.2024640871082467/2029914270555127/?type=3&theater

45) https://www.facebook.com/525508441148910/photos/a.525518521147902.1073741829.525508441148910/563906743975746/?type=3&theater

46) https://www.facebook.com/136008953749456/photos/a.136031793747172.1073741828.136008953749456/154420341908317/?type=3&theater

47) https://www.facebook.com/138616353587441/photos/a.138666630249080.1073741828.138616353587441/181940179255058/?type=3&theater

48) https://www.facebook.com/1876351625725530/photos/a.1876466925714000.1073741828.1876351625725530/1971679312859427/?type=3&theater

49) https://www.facebook.com/653963814992292/photos/a.654019588320048.1073741828.653963814992292/702685046786835/?type=3&theater

50) https://www.facebook.com/189179404425606/photos/pb.189179404425606.-2207520000.1521075160./1883799011630295/?type=3&theater

51) https://www.facebook.com/175199115845527/photos/rpp.175199115845527/1871784092853679/?type=3&theater

52) https://www.facebook.com/181574311864641/photos/rpp.181574311864641/1751041388251251/?type=3&theater

53) https://www.facebook.com/266526970194176/photos/rpp.266526970194176/875833802596820/?type=3&theater

54) https://www.facebook.com/1579964012302963/photos/a.1807519949547367.1073741829.1579964012302963/1842229996076362/?type=3&theater

55) https://www.facebook.com/374875779649205/photos/a.375033136300136.1073741829.374875779649205/418727035264079/?type=3&theater

56) https://www.facebook.com/140309572699305/photos/pb.140309572699305.-2207520000.1521075738./2244750942255147/?type=3&theater

57) https://www.facebook.com/132541227416617/photos/a.135130833824323.1073741831.132541227416617/152246232112783/?type=3&theater

58) https://www.facebook.com/224953280918433/photos/a.1421684497911966.1073741827.224953280918433/1640154542731626/?type=3&theater

59) https://www.facebook.com/732998383444743/photos/pb.732998383444743.-2207520000.1521075989./1656886327722606/?type=3&theater

60) https://www.facebook.com/175277085828841/photos/a.750893294933881.1073741827.175277085828841/1717563184933549/?type=3&theater

61) https://www.facebook.com/173610969904306/photos/a.173611589904244.1073741828.173610969904306/196992317566171/?type=3&theater

62) https://www.facebook.com/134859850528975/photos/a.134880760526884.1073741828.134859850528975/151899895491637/?type=3&theater

63) https://www.facebook.com/323334724355600/photos/a.1031143393574726.1073741827.323334724355600/1722362844452774/?type=3&theater

64) https://www.facebook.com/182564645092680/photos/pb.182564645092680.-2207520000.1521076476./2042106279138498/?type=3&theater

65) https://www.facebook.com/151902378848640/photos/a.151902862181925.1073741828.151902378848640/165253820846829/?type=3&theater

66) https://www.facebook.com/134865997225576/photos/a.134998763878966.1073741829.134865997225576/156081218437387/?type=3&theater

67) https://www.facebook.com/175470389153764/photos/a.1759533417414112.1073741828.175470389153764/1857840114250108/?type=3&theater

68) https://www.facebook.com/178218138866033/photos/pb.178218138866033.-2207520000.1521076859./1733748653312966/?type=3&theater

69) https://www.facebook.com/374875779649205/photos/gm.1757467220958730/418731805263602/?type=3&theater&ifg=1

70) https://www.facebook.com/182564645092680/photos/gm.2055961738006509/2042116899137436/?type=3&theater&ifg=1

71) https://www.facebook.com/182564645092680/photos/gm.2084008321846768/2042117545804038/?type=3&theater&ifg=1

72) https://www.facebook.com/182564645092680/photos/gm.1612848788796149/2042118312470628/?type=3&theater&ifg=1

73) https://www.facebook.com/182564645092680/photos/gm.2033527730239484/2042118752470584/?type=3&theater&ifg=1

74) https://www.facebook.com/453469211403280/photos/gm.2089563111257697/1644020059014850/?type=3&theater&ifg=1

75) https://www.facebook.com/453469211403280/photos/a.457358924347642.1073741829.453469211403280/1644020672348122/?type=3&theater

76) https://www.facebook.com/1659156064146965/photos/a.1659285117467393.1073741828.1659156064146965/1746255145437056/?type=3&theater

 


> Sitemap