ორსულთა საქონელი

 1. თავის მოვლის, კანის აღმდგენი საშეალებები

1) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post.html

2) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_1.html

3) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_81.html

4) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_91.html

 1. პიჟამა ორსულებისთვის

5) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_21.html

6) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_60.html

7) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_30.html

 1. პირსახოცები

8) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/100.html

9) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_96.html

 1. ნივთები ახალშობილისთვის (მცირე)

10) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_89.html

11) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_31.html

12) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_59.html

13) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_61.html

14) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/21.html

15) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_63.html

 1. საორსულე ზედატანი

16) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_75.html

17) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_74.html

18)  http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_36.html

 1. ქალის თეთრეულები

19) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_83.html

20) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_64.html

21) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_97.html

22) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_38.html

23) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_41.html

 1. ბრიჯები

24) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_6.html

25) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_58.html

 1. სამშობიარო ქამრები

26) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_4.html

27) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_45.html

 1. კაბები

28) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_22.html

29) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_73.html

30) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_46.html

31) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_2.html

32) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_55.html

33) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_54.html

 1. წელწინდა

34) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_14.html

35) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_37.html

36) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_28.html

 1. შარვლები

37) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_23.html

38) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_51.html

39) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_68.html

40) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_32.html

41) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_17.html

42) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_33.html

 1. შორტები

43) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_8.html

44) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_70.html

45) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_71.html

46) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_39.html

47) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_85.html

 1. პრინტიანი ზედები

48) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_34.html

49) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_84.html

50) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_86.html

51) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_12.html

52) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_53.html

 1. საცურაო კოსტიუმები

53) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_87.html

54) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_11.html

55) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_13.html

56) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_99.html

57)  http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_10.html

 1. გაერთიანება

58) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_25.html

59) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_78.html

60) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_52.html

61) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_92.html

62) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_48.html

63) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_65.html

64) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/3.html

65) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_72.html

66) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_26.html

67) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_82.html

68) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/100_1.html

69) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_42.html

70) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_50.html

71) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_88.html

72) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_69.html

73) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_47.html

74) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_57.html

75) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_49.html

76) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_94.html

77) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_35.html

78) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_0.html

79) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_7.html

80) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_18.html

81) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_29.html

82) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_19.html

83) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_77.html

84) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_90.html

85) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_43.html

86) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_76.html

87) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_16.html

88) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_80.html

89) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_98.html

90) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_9.html

91) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_66.html

92) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_15.html

93) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_3.html

94) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/100_29.html

95) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_27.html

96) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_5.html

97) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_40.html

98) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_93.html

99) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_67.html

100) http://geoshoper.blogspot.com/2018/07/blog-post_56.html