პოსტები  ორთოპედიული საქონლის გამოსაწერად

პოსტები  ორთოპედიული საქონლის გამოსაწერად

Top – პოსტები

 1. http://www.medgeo.net/2009/12/12/ბანდაჟი/
 2. https://www.gen.ge/პოსტები-ორთო/

 1. http://www.medgeo.net/2016/06/07/mxris-bandaji/
 2. http://www.medgeo.net/2016/06/07/idayvis-bandaji/
 3. http://www.medgeo.net/2016/06/07/majis-bandaji/
 4. http://www.medgeo.net/2017/11/20/exiv-majis-fiqsatori/
 5. http://www.medgeo.net/2017/11/20/exiv-majis-fiqsatori/
 6. http://www.medgeo.net/2017/11/26/svlovani-wanazardi/
 7. http://www.medgeo.net/2017/11/15/barzayis-fiqsatori/
 8. http://www.medgeo.net/2016/06/07/wviv-terfis/
 9. http://www.medgeo.net/2016/06/07/muxlis-bandaji/
 10. https://www.medgeo.net/2016/06/09/menj-barzayi/
 11. http://www.medgeo.net/2017/11/19/terf-falangis-bandaji/
 12. https://www.medgeo.net/2016/06/07/bandaji-orsultatvis/
 13. http://www.medgeo.net/2016/06/07/bandaji/
 14. http://www.medgeo.net/2016/06/09/sakeisros-bandaji/
 15. http://www.medgeo.net/2016/06/07/msobiarobis-bandaji/
 16. http://geoshoper.blogspot.com/2016/10/blog-post_43.html
 17. http://geoshoper.blogspot.com/2016/10/blog-post_43.html
 18. http://geoshoper.blogspot.com/2016/11/blog-post_7.html
 19. https://www.medgeo.net/2018/01/22/%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93-2/
 20. http://www.medgeo.net/2016/06/09/sasvilosnos-bandaji/
 21. http://www.medgeo.net/2016/06/09/sazardulis-tiaqari/
 22. https://www.medgeo.net/2009/07/06/omphalocele/
 23. http://www.medgeo.net/2016/06/11/wipis-tiaqari/
 24. https://www.medgeo.net/2018/01/25/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B/
 25. https://www.medgeo.net/2018/01/22/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%98/
 26. https://www.medgeo.net/2018/01/22/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%98/
 27. http://www.medgeo.net/2016/06/10/postoperaciuli-bandaji/
 28. https://www.medgeo.net/2018/01/22/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%98/
 29. https://www.medgeo.net/2018/01/23/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98/
 30. https://www.medgeo.net/2018/01/23/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 31. http://www.medgeo.net/2016/06/07/kisris-banaji/
 32. http://www.medgeo.net/2016/06/07/zurgis-bandaji/
 33. https://www.medgeo.net/2018/01/27/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98/
 34. https://www.medgeo.net/2016/11/04/makoreqtirebeli/
 35. http://geoshoper.blogspot.com/2016/11/blog-post_4.html
 36. https://www.medgeo.net/2018/01/26/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%98/
 37. https://www.medgeo.net/2016/11/03/kompresiuli/
 38. https://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 39. https://www.medgeo.net/2016/05/31/ortopediuli-sasualebebi-osteoqondrozis-dros/
 40. https://www.medgeo.net/2018/01/26/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 41. https://www.medgeo.net/2018/01/26/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98/
 42. https://www.medgeo.net/2018/01/24/%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 43. https://www.medgeo.net/2018/01/25/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 44. https://www.medgeo.net/2018/01/26/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%AF%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 45. https://www.medgeo.net/2018/02/01/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95/
 46. https://www.medgeo.net/2009/06/25/metroptosis/
 47. https://www.medgeo.net/2009/12/25/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%90/
 48. https://www.medgeo.net/2016/06/09/sasvilosnos-bandaji/
 49. https://www.medgeo.net/2010/02/03/sasvilosnos_daweva/
 50. https://www.medgeo.net/2009/12/25/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90/
 51. https://www.medgeo.net/2009/07/13/rectocele/
 52. https://www.medgeo.net/2018/02/05/%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%90/
 53. https://www.medgeo.net/2013/11/26/movla/
 54. https://www.medgeo.net/2018/02/05/%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98-2/
 55. https://www.medgeo.net/2018/02/03/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%9D-3/
 56. http://www.medgeo.net/2013/01/23/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%9D-2/
 57. https://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisro/
 58. https://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisro-3/
 59. https://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisro-kveta/
 60. https://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisro-5/
 61. https://www.medgeo.net/2  015/11/05/sakeisro-kv/
 62. https://www.medgeo.net/2015/11/05/sakesiro-5/
 63. https://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisro-4/
 64. https://www.medgeo.net/2015/11/05/sakeisros-gavlenebi/
 65. https://www.medgeo.net/2016/12/18/sakeisro-2/
 66. https://www.medgeo.net/2013/02/11/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/
 67. https://www.medgeo.net/2010/11/11/pregnancy-51/
 68. https://www.medgeo.net/2018/02/06/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%94-2/
 69. http://www.medgeo.net/2009/12/12/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%98/
 70. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1602605343121617/?type=3
 71. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1584843168231168/?type=3
 72. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1601792579869560/?type=3
 73. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/photos/a.511227415592754.1073741827.160167990698700/1601274146588070/?type=3

guglis gverdebi

 1. https://sites.google.com/site/parmatsevtiskonsultatsia/bandazhebi-piksatorebi-sakhsrebisatvis
 2. https://sites.google.com/site/parmatsevtiskonsultatsia/bandazhebi-da-tetreuli-orsulebisa-da-medzudzuri-dedebisatvis
 3. https://sites.google.com/site/parmatsevtiskonsultatsia/bandazhebi-organoebis-datsevis-dros
 4. https://sites.google.com/site/parmatsevtiskonsultatsia/tiakris-bandazhebi
 5. https://sites.google.com/site/parmatsevtiskonsultatsia/operatsiis-shemdgomi-bandazhebi
 6. https://sites.google.com/site/parmatsevtiskonsultatsia/kherkhemlis-bandazhebi
 7. https://sites.google.com/site/parmatsevtiskonsultatsia/skheulis-aghnagobis-korektorebi
 8. https://sites.google.com/site/parmatsevtiskonsultatsia/kompresiuli-trikotazhi
 9. https://sites.google.com/site/parmatsevtiskonsultatsia/ortopediuli-produktsia
 10. https://www.medgeo.net/2009/12/12/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%98/

მიმდინარე მშობ. შემდგომი (კოდები არა აქვს):

 1. http://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0/
 2. https://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%94/
 3. https://www.medgeo.net/2009/08/15/postnatal_period/
 4. https://www.medgeo.net/2013/01/21/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0/
 5. https://www.medgeo.net/2013/01/21/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A0/
 6. https://www.medgeo.net/2013/01/21/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C/
 7. https://www.medgeo.net/2010/11/05/pregnancy-47/
 8. https://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A4%E1%83%A1%E1%83%98/
 9. https://www.medgeo.net/2013/01/21/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%91/
 10. https://www.medgeo.net/2013/01/21/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90/
 11. https://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A4/
 12. https://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%9D/
 13. https://www.medgeo.net/2009/08/21/puerperal_phlebitis/
 14. https://www.medgeo.net/2009/08/12/postpartum_hemorrhage/
 15. https://www.medgeo.net/2009/08/20/pelveoperitonitis/
 16. https://www.medgeo.net/2009/08/17/endometritis-2/
 17. https://www.medgeo.net/2013/01/12/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9C/
 18. https://www.medgeo.net/2013/01/22/%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%98/
 19. https://www.medgeo.net/2013/01/16/%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90-3/
 20. https://www.medgeo.net/2009/12/23/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98/
 21. https://www.medgeo.net/2009/12/26/%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90/
 22. https://www.medgeo.net/2016/12/18/sakeisro-2/

მიმდ. ორსულ. კვირეები:

 1. http://medgeo.net/2010/03/25/orsuloba/
 2. http://medgeo.net/2010/03/26/orsuloba-3
 3. http://medgeo.net/2010/03/28/orsuloba-4/
 4. http://medgeo.net/2010/03/29/orsuloba-5/
 5. http://medgeo.net/2010/04/05/orsuloba-6/
 6. http://medgeo.net/2010/04/07/orsuloba-7
 7. http://medgeo.net/2010/05/06/pregrancy/
 8. http://medgeo.net/2010/05/17/orsuloba-8/
 9. http://medgeo.net/2010/09/17/pregrancy-2/
 10. http://medgeo.net/2010/09/21/orsuloba-9/
 11. http://medgeo.net/2010/09/29/baby-26/
 12. http://medgeo.net/2010/10/10/baby-27/
 13. http://medgeo.net/2010/10/12/baby-28
 14. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-8
 15. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-9
 16. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-10/
 17. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-11/
 18. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-12/
 19. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-13/
 20. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-14/
 21. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-15/
 22. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-16/
 23. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-17
 24. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-18/
 25. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-19
 26. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-20
 27. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-21
 28. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-22
 29. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-23/
 30. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-24
 31. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-25/
 32. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-26/
 33. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-27
 34. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-28/
 35. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-29/
 36. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-30
 37. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-31/
 38. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-32
 39. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-33/
 40. http://medgeo.net/2010/11/04/pregnancy-34/
 41. http://www.medgeo.net/2009/08/08/late_pregnancy

თიაქრები, მიმდინარე:

 1. https://www.medgeo.net/2009/12/21/%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 2. https://www.medgeo.net/2009/07/06/hernia/
 3. https://www.medgeo.net/2009/07/06/hernia-3/
 4. https://www.medgeo.net/2009/12/17/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 5. https://www.medgeo.net/2009/07/06/hernia-5/
 6. https://www.medgeo.net/2009/07/06/hernia-6/
 7. https://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94/
 8. https://www.medgeo.net/2009/07/06/inguinal_hernia/
 9. https://www.medgeo.net/2009/07/06/femoral_hernia/
 10. https://www.medgeo.net/2009/07/06/midline_hernia/
 11. https://www.medgeo.net/2009/07/06/hernia-4/
 12. https://www.medgeo.net/2009/07/06/omphalocele/
 13. https://www.medgeo.net/2009/12/26/%E1%83%AD%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 14. https://www.medgeo.net/2009/12/11/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 15. https://www.medgeo.net/2009/12/21/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 16. https://www.medgeo.net/2009/12/25/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 17. https://www.medgeo.net/2009/12/25/%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 18. https://www.medgeo.net/2009/12/26/%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98/
 19. https://www.medgeo.net/2016/06/07/zurgis-bandaji/
 20. https://www.medgeo.net/2016/06/10/postoperaciuli-bandaji/
 21. https://www.medgeo.net/2018/01/22/%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%98/
 22. https://www.medgeo.net/2018/01/23/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98/
 23. https://www.medgeo.net/2018/01/23/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9F%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 24. https://www.medgeo.net/2018/01/27/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98/
 25. https://www.medgeo.net/2016/06/09/sazardulis-tiaqari/
 26. https://www.medgeo.net/2016/06/11/wipis-tiaqari/

კოდი არა აქვს  – მშ. შემდგომი და ძუძუთი კვება:

 1. https://www.medgeo.net/2009/12/24/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%90/
 2. https://www.medgeo.net/2009/12/23/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98/
 3. https://www.medgeo.net/2009/08/10/lactational_mastitis/
 4. https://www.medgeo.net/2009/07/09/mastitis/
 5. https://www.medgeo.net/2009/10/15/mastitis-2/
 6. https://www.medgeo.net/2009/08/09/lactation/
 7. https://www.medgeo.net/2009/12/25/%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 8. https://www.medgeo.net/2013/01/12/%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9C/
 9. https://www.medgeo.net/2013/01/22/%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%98/
 10. https://www.medgeo.net/2013/01/16/%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90-3/
 11. https://www.medgeo.net/2009/12/23/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98/
 12. https://www.medgeo.net/2009/12/26/%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90/
 13. https://www.medgeo.net/2018/02/08/ძუძუთი-კვება/