პრეფერენციული სისტემა

პრეფერენციული სისტემა – Preferential System  – ამომრჩეველი საარჩევნო ბიულეტენზე ახდენს პარტიების ან კანდიდატების რანგირებას უპირატესობის მიხედვით არსებობს პრეფერენციული ხმის მიცემის რამდენიმე სახეობა; 1.ამომრჩეველი ხმას აძლევს პარტიულ სიას ან კონკრეტულ კანდიდატს. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში მისი ხმა შესაბამის პარტიასაც ეთვლება და კანდიდატსაც. 2.”პანაშირების მეთოდი” ამომრჩეველს უფლება აქვს ხმა მისცეს სხვადასხვა პარტიების კანდიდატებს. 3.ამომრჩეველი არჩევანს განსაზღვრავს ინდივიდუალური ნიშნით წარმოდგენილ კანდიდატებზე.ამომრჩეველი ხმას აძლლევს მისი აზრით ყველაზე ღირსეულს, მაგრამ შემდეგ კლებადობის ნიშნით სხვა კანდიდატებსაც.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

…..

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1.
TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……