პროქტოლოგიური დაავადებების მკურნალობის ფასები

http://www.medgeo.net/2012/11/01/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
პროქტოლოგიურ განყოფილებებს შეუძლიათ მოგვაწოდონ ინფორმაცია ტავიანთი ფასების შესახებ