პროქტოლოგიური ცენტრები

აქ შეგიძლიათ გაეცნოთ პროქტოლოგიურ განყოფილებებსა და მათ რეიტინგებს
http://www.medgeo.net/2012/11/06/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94/
პროქტოლოგიურ განყოფილებებსა თუ ცალკეულ სპეციალისტებს შეუძლიათ მოგვაწოდონ ინფორმაცია თავიანთ შესახებ.