როგორ უსველოთ ნაადრევ გათვებას

როგორ
უსველოთ ნაადრევ
გათვებას

თეზაურუსი იანგ გე რონ–2–ის აღწერაზე შემავალი ლინკებისათვის. თეზაურუსი მომზადებულია გუგლისა და იანდექსის სიხშირული ლექსიკონების მიხედვით.

გადასვლა  საიტის სათაო გვერდზე >>>>