საარჩევნო თავდები (გირაო)

საარჩევნო თავდები (გირაო) – Electoral Deposit  – პირის მიერ პასიური საარჩევნო უფლების სრული სახით გამოყენებისათვის საჭირო თანხის კანონით დადგენილი ოდენობა. თავდებში შეტანილი თანხა კანდიდატებს არ უბრუნდება, თუ კანდიდატი ვერ მოაგროვებს კანონით დადგენილი ხმების რაოდენობა (დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი – 5%, კანადა – 1 5%, ინდოეთი – არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 1/8) – დიდ ბრიტანეთში გირაოს ოდენობა შეადგენს 500 გირვანქა სტერლინგს, კანადაში – 200 კანადურ დოლარს. იაპონიის პარლამენტის ქვედა პალატისათვის ეს თანხა 1 მლნ. იენას შეადგენს    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……