საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES)

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES) – International Foundation for Electoral Systems  – დაარსდა 1987 წელს, საარჩევნო და სხვა დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდასაჭერად ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში და ასევე იმ ქვეყნებშიც, რომლებსაც გააჩნიათ დემოკრატიული ტრადიციები. IFES-ის საქმიანობას საფუძვლად უდევს მიუკერძოებლობა, იგი განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენს საარჩევნო სისტემათა ორგანიზაციულ-ტექნიკური ასპექტების მიმართ. IFES-ის პროექტები, კონფერენციები და სადამკვირვებლო მისიები განხორციელდა მსოფლიოს ასზე მეტ სახელმწიფოში.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……