საერთო ეკონომიკური ინტერესის მომსახურებანი

საერთო ეკონომიკური ინტერესის მომსახურებანი

E. Services of General Economic Interest

საერთო ეკონომიკური ინტერესისაა ის კომერციული მომსახურებანი, რომლებსაც ხელისუფლების ორგანოების მიერ განსაკუთრებული ვალდებულებები ეკისრებათ (ევროგაერთიანების ხელშეკრულების 86-ე მუხლი). ამ სახის მომსახურებებს პირველ რიგში ტრანსპორტი, ენერგეტიკა და კომუნიკაციები მიეკუთვნებიან. ევროგაერთიანების ხელშეკრულების 86-ე მუხლის თანახმად, საწარმო-დაწესებულებები, რომელთაც საერთო ეკონომიკური ინტერესის მომსახურების შესრულება ეკისრებათ, ექვემდებარებიან ხელშეკრულების კონკურენციასთან დაკავშირებულ დებულებებს, ოღონდ ისე, რომ ამან ხელი არ შეუშალოს მათ თავიანთი ფუნქციების განხორციელებაში \nამსტერდამის ხელშეკრულებით ევროგაერთიანების ხელშეკრულებაში ჩაიწერა ახალი მე-16 მუხლი, რომელიც ადასტურებს საერთო ეკონომიკური ინტერესის მომსახურებათა მნიშვნელობას ევროპის კავშირის შიგნით რეგიონთა სოციალური და ეკონომიკური ურთიერთგათანაბრების ხელშეწყობაში. მე-16 მუხლი ასევე ადგენს, რომ ამ სახის მომსახურებები უნდა დაეფუძნონ იმ პრინციპებსა და პირობებს, რომლებიც შესაძლებლობას მისცემენ მათ, შეასრულონ თავიანთი ფუნქციები.

Source: ევროპის კავშირი: პოლიტიკა და მმართველი ორგანოები – ცნობარი / შემდგ.: ბიძინა ჯავახიშვილი; რედ.: ნანა ლოლაძე – თბ., 2003 – 64გვ.; 26სმ. – ISBN 99928-0-723-7: [ფ.ა.]

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……