სავალდებულო ვოტუმი

სავალდებულო ვოტუმი – Compulsory Voting  – ამომრჩევლის იურიდიული ვალდებულება, მონაწილება მიიღოს არჩევნებში, როგორც ამომრჩეველმა. სავალდებულო ვოტუმი დადგენილია იტალიის, ავსტრალიის, ბელგიის, თურქეთის და სხვა ქვეყნების კანონდებლობით. ჯარიმის სახით სანქციას ითვალისწინებს ავსტრალიის, ლუქსემბურგის კანონმდებლობა, იტალიის კანონმდებლობა ითვალიწინებს არჩევნებში არმონაწილე მოქალაქეთა სიის გამოქვეყნებას საჯაროდ, ბელგიაში თუ ამომრჩეველი არ გამოცხადდა არჩევნებზე და მოსამართლეს აცნობებს ამის შესახებ, დაჯარიმდება 3 ფრანკით, თუ არასაპატიო მიზეზით მეორეჯერ არ გამოცხადეა არჩევნებზე, ჯარიმა 25 ფრანკამდე იზრდება. მესამეჯერ არგამოცხადების შემთხვევაში მისი სახელი და გვარი საჯაროდ გაცხადდება, მეოთხეჯერ არგამოცხადების შემთხვევაში კი მას ერთმევა საარჩევნო უფლება 10 წლის ვადით, არგენტინაში ამომრჩეველი ჯარიმდება და 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფო სამსახურში ყოფნის უფლება ერთმევა,    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……