საკომპენსაციო ადგილები

საკომპენსაციო ადგილები – Compensatory Seats  – შერეული პროპორციული სისტემის დროს სიითი პროპორციული წარმომადგენლობის სისტემით გადასანაწილებელი მანდატები, რომლებიც გადაეცემათ პარტიებს საერთო-ეროვნულ არჩევნებში მათ მიერ მიღებული ხმების რაოდენობის პროპორციულად, იმ დისპროპორციულობის კორექტირების მიზნით, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას პლურალურ – მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებში.    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……