სარეფერენდუმო კომისია

სარეფერენდუმო კომისია – Referendum Commission  – კომისია, რომელიც უზრუნველყოფს რეფერენდუმის მომზადებასა და გამართვას (ცენტრალური სარეფრენდუმო კომისია ,საოლქო სარეფერენდუმო კომისია, საუბნო სარეფერენდუმო კომისია)    საარჩევნო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. აღებულია საიტიდან: http: //electionreforms.ge

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……