საქართველოს კოლოპროქტოლოგიის ცენტრი

პაციენტების/მოსახლეობის ინტერესების დაცვის მიზნით „საქართველოს კოლოპროქტოლოგიის ცენტრი“  ინფორმაციას საკუთარი სამეცნიერო-პრაქტიკული პოტენციალისა და გამოცდილების შესახებ ხელმისაწვდომს ხდის სოციალური ქსელით მოსარგებლეებისთვის: http://www.medgeo.net/2012/11/01/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98/