საშობაო ნაძვის ხეები

საშობაო ნაძვის ხეები

 1. http://www.medgeo.net/2018/11/29/%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94/
 1. http://www.medgeo.net/2018/11/29/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9D-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 1. http://www.medgeo.net/2018/11/29/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94/
 1. http://www.medgeo.net/2018/11/29/%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 1. http://www.medgeo.net/2018/11/29/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 1. http://www.medgeo.net/2018/11/30/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94-%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%93/
 1. http://www.medgeo.net/2018/11/30/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 1. http://www.medgeo.net/2018/11/18/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/

გაშეარებები ფეის-გვერდზე „ამაზონი ქართულად“

 1. https://www.facebook.com/Medgeo.Nett/posts/1988548374527310?__xts__%5B0%5D=68.ARD3PYwcywLtLapDjyfgE_4s4xMRqMAA_-0mCrx0-aa2bK5qgFEIOeWACl1oiIfe9FoX2bvU5m6BB1S06MLOK13Kvht7fQNCnk-DXUHDRmH21F0fWeo_fjKrmo74JKRMHs7bFmdRzj-55azqC-3ojGKa-fS1weEQUus9gBjQhmNeszkuZ_TvTSezoJwS_hvkWj0nyV1Gl0sLItKNS7S4A9nD5ccEPEMwK5elSu9wIo84iv89zQ0uj1cTYpYklffiAMJMz-83Z5uDKPE6PiMplfqCzWVRuE2LzjENo9DabeLAELRI7eyJyS0CqbSQLsQTGOCRWL1VNURy1EHFmGfN-5LkNADRQaPDO_wHBeGjd-CjP7qxRqudMKkPTXa08xPoBeNQxeVF6aRpm5YBsVZvvZ-4vFAzcOYR5zEziSzrTM5gkX_srmks_tKcpz8BrLgOR-bm6tQpRgSVf-h_NtWggoMdu4U0gkbxmIjKO_aqQHAP3P0uxZLSAwj9TImM3PaZUw&__tn__=-R
 2. https://www.facebook.com/amazge/posts/454196301652230?__xts__[0]=68.ARDAgD4-QnB4hLPytlm7Ynov1f4RYBzBoNb_Dsydcfr9kGtJG_CkONxrBD7lXMQqpLIoSaYJUMIQeoiP0CBPdGN15-o3i-U7aWw77NBaoSAubMUzgoOXAXOWha7kdNfAy2kKdPzCP0J2aJqua3DyrgKwo5_DzVRJXqCgx4jxfG1nvgIZbOJeKx5t-fIf2ks9_Wh_lar_n1DxvMfN1YC-bWS0CGE4u6uQyqNDf7pqMuCcvy2gA52bZENM1V4E6IycX-qSz5k8SYMFWsKwqH_WYbvGqsRjvrT2s08khc_7q0Rfj2c5xTNzM5SCDjwnI0_2DR6yMpvoSOOZbwbc4xCyy8U&__tn__=-R
 3. https://www.facebook.com/amazge/posts/454196078318919?__xts__[0]=68.ARAgTQeX7YUwjPWChhQAU1ia38XG1LXd8WgMO5SnoLpdDxJDSXdez0omYtoiz3Ikem9zyNmNC6KATlcPxC9KHjDE7gYbLooiiJNt2ECpis2VXKkkddHTqfrXnRBfayuLfVmObtnihz36vwKVUbCh7l_F5zoCV2SixZCdZGJo_cydCHqp3zG-xJptSSJWkW64iLjZ_Gs0jHZ3-98YXLVjr3O-Yc3NTFoo6hP1o6P95Lu18S6K_s855WdEt3ukQmPwtmpqVZWpxgW3PqS7CIZlkFTQ93023obvAw5FXIyOT41KDfdv65g2GVswU3Y1r2KbkR9-923Seghgogd8c_tNwf8&__tn__=-R
 4. https://www.facebook.com/amazge/posts/454195668318960?__xts__[0]=68.ARC3Uuc9rYR9hUdb8u_YMRCxYnZz3OufSEX98Hrdws5k2ytMk-NfmzRigqA8Cg57DLwpdQLqHUogjU0M41QBrQWJGlenoTPoXBrmrWGOzMbv7mp8GKYRAcBSysfzn7GNj0abHEgoPHiBSoyLeS4YBit0dSxg6Pk30X2RZg0Gc_naC7Y_pez7Y4QA1Wj0SeJALV2utfECNFx7qtisY12Z_sd1xA3gEMtbvOLHdSnUwzElsaPyOBMmKPUJVKrxTfRkPpyyr2UXyRQcctC9iNqjwMlcqgIJ1X1idnb1KekuMLXYR7r2mg077ofMOyfULWFsv6oltP6-k8f5JsJtzkulSVM&__tn__=-R
 5. https://www.facebook.com/amazge/posts/454195401652320?__xts__[0]=68.ARBk8cuTxnTdQmn0gNGBndxeoeZC9deLo7y7_7wmU5-Kaa9MH1y-5I2YZVMGiFhNuAiBBrGIkcqlfy3snjOa5-_P0HCOpjPdFdqStXd0G1179p7T9I4j9ubEZa5vFg0tEJHkAxtKLzuXxLSmn1kX1zndCSrDwitQskHErTE6OaENSabrvSaxiFhhaeBQYM9sa6mrOwA0FBCwkF5A06hm0dVY-fgrZ14LyV05nchay-FJ36PeZlg_PY0-69sxd2uSl9xtqG9lMllh1LRraMfYrfGoTMu9re4U4UAAe1Z1yEpcY9i_jnOXwYWi8JUkB5sCO1ueiUYtIdG6KHYsbdyPUTc&__tn__=-R
 6. https://www.facebook.com/amazge/posts/454195158319011?__xts__[0]=68.ARA_aj-Cf_bZYoeCYgzWThLRAX6mI-KxW9RlnrgoVPW7NA8ky9YDR4prz3LaxMWF4TLbB3jE1qu26OeWTynsEKLLRW3rtsc3N2A9i_IymcNWdnj5wHp-sLkXETDoB0eT-n76P1WroM1vJN62n–qpSdLoeeHLkr1nAnDjhYkkLbdeKeVbjER4jW0H6i34uJr6VIuiL1Gg5PPvjVC4IGZUAS9JXfRlYQa12UH1wbySV_bkcLSEqLpt9CR098r48IHAAhOt3_ShFA4HVMIx3nVuf7nH45fWeFkLW5hyztQbnqcLbBJFOoRUCdIvzsd31ruzbEbNKhlv3ehRGoJu3dVfhk&__tn__=-R
 7. https://www.facebook.com/amazge/posts/452790298459497?__xts__[0]=68.ARDGRvxo3Snrg4jB38eqFFQp4w6uGzJDaV9AFymNSuI9cG5TgIsc0ujRq2HH8yc4lXv-2gUKba6kWh2pEYenjz4-txo4EMtZA8Q3PhhR6sRLKir7CE17wArJGLqe6EcK1wu3ajMiI2uIAR8ONeCaH6SeRULF1MZTw95CBTdkETYASV2aUQ6pARwhEln1n102PENnYV_rghcbtMJonOUTZuv0Wh7py7ebBMezDqKG_Dr5jDZEzVcIATDYrbon_KQnZ_mjQS433GcdUiSMIT5LC7OYw8rTwMNELRw7HkEsuo6dDwtkzJ79d03iHatXEieXrYX5zudskP4yv6aID2R3Xu0&__tn__=-R
 8. https://www.facebook.com/amazge/posts/454194391652421?__xts__[0]=68.ARBM12OuCuRU-xju366qZe4tdtKxS4k_z9ISJhqGs7fHvjMJZ18ItSZYf4Kg3v8H0unZUnkApctxwuc8wlntP_Qvja1at6nbel-ktLiDyenEpDOI4a2l9XYfnlrDM-HOcaVAySN9tPmfEmTAD_WpBz7cCUMSe65ttevga9KODv-tbp-pxZCb2iIB0ZjM9L1hg5AcBBOY5a7xmOKNtf3BYAOgv-xsNPtv052IOVCS42m9ngfCj7VFHkvKwwb9OV1aLYms6x_xP0Hfz9uW2FvZMnZbw81AM6MYXp2jVze3gVHJJ-M8Uv9EBIwaKVCa2cS2jT32ufnustwJPRB0YhyI7bA&__tn__=-R
 9. https://www.facebook.com/amazge/posts/455004194904774?__xts__[0]=68.ARDFuSxv6xQqEV134sJ48ZBz_CFP-EpZCGo6SDvMG8CmF2ccGNN2Vwmfeyixf7QWmEuaEYlK6JUXbPTS0R9v9Z_C5G1VuDUyZgUi-0kNgO6THRGKhtHY9bGrH7pAxXffXLxFUaidVP-4vvJUwRV8_Ir2AFfuN2ZJ_kAME7GeDcvFw2lp2mKBzZlyK9T8QR4ybtw8IbVZqqy7a0EJICFTHUpo0q4cwNgV5GzZbo0dykRtTE3PBqH0VR6trvvRD-p3r8Eok8to2RVo0Gd-Iyaxn6W33YZX8YoRwfW4Bu-DamBHm3NXAXPBwvy9Lretywxi9oJCGl6L_4NRYxApaSaHi7I&__tn__=-R