სიკვდილით დასჯა: გარანტიები

სიკვდილით დასჯა: გარანტიები

E. Death penalty: safeguards

ეს გარანტიებია: \ 1. ს.დ-ის განაჩენი შეიძლება გამოტანილ იქნას მხოლოდ ყველაზე მძიმე დანაშაულისათვის. \n2. სიკვდილი არ შეიძლება მიესაჯოს იმ დამნაშავეებს რომელთაც დანაშაულის ჩადენისას არ შესრულებიათ 18 წელი; \n3. ს.დ. არ გამოიყენება ორსული ქალების მიმართ; \n4. ს.დ-ის განაჩენი შეიძლება გამოტანილ იქნეს მხოლოდ იმ დანაშაულისათვის, რომლისთვისაც მისი გამოყენება კანონით არის გათვალისწინებული; \n5. ბრალდებულის დამნაშავეობა მკაფიო და სარწმუნო მტკიცებულებებს უნდა ეყრდნობოდეს, რომლებიც არ იძლევა ფაქტების სხვაგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას; \n6. ს.დ-ის განაჩენი შეიძლება გამოტანილ იქნეს მხოლოდ სამართლიანი სასამართლო პროცესის შედეგად. საბოლოო განაჩენი გამოაქვს კომპეტენტურ სასამართლოს; \n7. სიკვდილმისჯილ პირს აქვს განაჩენის გასაჩივრების, აგრეთვე შეწყალების, ან განაჩენის შემსუბუქების უფლება; \n8. ს.დ-ის განაჩენი სისრულეში არ მოჰყავთ აპელაციის, ან საქმის გადასინჯვის სხვაგვარი პროცედურის დროს. \ განაჩენი სისრულეში მოჰყავთ შეძლებისდაგვარად მინიმალური ტანჯვის მიყენებით.

See also: სიცოცხლის უფლება

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

….

….

იურიდიული ენციკლოპედია www.gen.ge-ზე

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……